Rada Nadzorcza Lotos ma dwóch nowych członków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS, zwołane po złożeniu rezygnacji z funkcji przewodniczącego przez Rafała Wardzińskiego, odwołało ze składu Rady Nadzorczej Leszka Starostę

Publikacja: 29.02.2012 14:59

Rada Nadzorcza Lotos ma dwóch nowych członków

Foto: Bloomberg

Nowymi członkami RN zostali Agnieszka Trzaskalska i Marcin Majeranowski. Zgodnie ze statutem spółki, Rada liczy od sześciu do dziewięciu członów. Po rezygnacji Wardzińskiego było ich tylko pięciu i, jak informował rzecznik Lotosu, Marcin Zachowicz, nie była władna procedować. W tym momencie Rada Nadzorcza Lotosu liczy sześciu członków i w myśl prawa jest zdolna do realizacji zadań statutowych.

Agnieszka Trzaskalska

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie studiowała na kierunku prawo. Od 1999 r. pracuje w Ministerstwie Skarbu Państwa na różnych stanowiskach w następujących departamentach: Departament Agencji i Fundacji, Departament Instytucji Finansowych, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V i IV. Obecnie Naczelnik Wydziału w Departamencie Prywatyzacji.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w organach nadzoru spółek prawa handlowego i innych podmiotów, w tym m.in. jako:

•    Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (od 2007),

•    Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic S.A. (2007-2012),

•    Członek Rady Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (2000 - 2003),

•    Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PKRB FABUD S.A. w Siemianowicach Śląskich (2005-2007).

Marcin Majeranowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 r. wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Uczestnik szeregu kursów w tym kursu prawa porównawczego w ramach Facultć Internationale de Droit Comparć organizowanych przez Uniwersytet im. Roberta Schumana w Strasbourgu.

Od 1997 r. pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa. W latach 2006 -2010 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zastępstwa Procesowego, gdzie poza obsługą postępowań sądowych zdobył m.in. doświadczenie w zakresie międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego oraz arbitrażu handlowego. Od 2010 r. jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Spółek Kluczowych, do którego zadań należy w szczególności wykonywanie praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, przygotowywanie rozwiązań systemowych z obszaru nadzoru właścicielskiego nad podmiotami o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa oraz koordynowanie i wykonywanie zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. "O inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu".

Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rad nadzorczych w tym Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu SA

Nowymi członkami RN zostali Agnieszka Trzaskalska i Marcin Majeranowski. Zgodnie ze statutem spółki, Rada liczy od sześciu do dziewięciu członów. Po rezygnacji Wardzińskiego było ich tylko pięciu i, jak informował rzecznik Lotosu, Marcin Zachowicz, nie była władna procedować. W tym momencie Rada Nadzorcza Lotosu liczy sześciu członków i w myśl prawa jest zdolna do realizacji zadań statutowych.

Agnieszka Trzaskalska

Pozostało 82% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie