Podpisany 28 marca dokument zawiera pakiet dobrowolnych odejść (PDO), jak również zachęty dla pracowników, którzy posiadają prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę lub możliwość odejścia na świadczenie przedemerytalne.

Z wyniku negocjacji, które trwały ponad osiem miesięcy, zadowolona jest załoga. - Z pewnością są to wielokrotnie lepsze rozwiązania, niż zwolnienia grupowe z odprawami kodeksowymi - podkreśla Zdzisław Przydatek, przewodniczący Solidarności w Tauron Wytwarzanie. - Odprawy dla pracowników, którzy skorzystają z programu dobrowolnych odejść, mogą przekroczyć nawet wysokość ich dwuletnich zarobków. Myślę, że to godne odprawy – dodaje.

Oprócz  odpraw porozumienie przewiduje także inną formę dobrowolnych odejść. Są to tzw. urlopy terminowe. Polegają one na tym, że osoby, którym zostało np. cztery lata do emerytury, mogą pójść na urlop terminowy, w trakcie którego będą otrzymywały do połowy dotychczasowego wynagrodzenia.

Ustalono, że PDO będzie obowiązywać do czerwca 2014 roku z możliwością przedłużenia. Szacuje się, że po zakończeniu obowiązywania programu liczba zatrudnionych w Tauronie Wytwarzanie zostanie obniżona o kilkanaście procent. Obecnie pracuje tam 5,5 tys. osób.