- Podniesienie naszego ratingu do poziomu BBB jest ważnym sygnałem ze strony międzynarodowej instytucji, który uwiarygadnia nas w oczach inwestorów – powiedział cytowany w komunikacie Roman Szyszko, wiceprezes zarządu ds. finansowych Energa SA.  – Cieszę się, że agencja dostrzegła naszą stabilność finansową i perspektywy rozwoju, które przewiduje strategia na najbliższe lata. Ocena ratingowa uwzględnia już program emisji obligacji o wartości 4 mld zł, w ramach którego wkrótce wyemitujemy pierwszą transzę obligacji o wartości do 1 mld zł – dodał Szyszko.

Spółka informuje, że na pozytywną ocenę wpłynęło m.in. przyjęcie w ostatnim czasie wieloletniego planu inwestycyjnego, który zakłada, że Grupa Energa będzie inwestować około 3 mld zł rocznie w sieci dystrybucyjne, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz budowę elektrowni gazowych. Plany przewidują, że do 2020 r. grupa ponad dwukrotnie zwiększy całkowitą zainstalowaną moc elektryczną i umocni się na pozycji lidera w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Grupa obniży też wskaźnik emisji dwutlenku węgla do poziomu 0,36 t/MWh.