Przychody grupy w okresie czerwiec – wrzesień wyniosły 49,45 mld CZK, o 5,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Przed rokiem zysk netto koncernu obniżony został przez przeszacowanie w dół wartości należących do niego opcji na akcje węgierskiej firmy paliwowej MOL.

Wraz z publikacją wyników kwartalnych CEZ obniżył prognozy na cały rok.  Spodziewany zysk netto spadł do 40 mld CZK z 41 mld CZK, a EBITDA do 85 mld CZK z 87,9 mld CZK. Jako powód rewizji zarząd wskazał powiększające się straty albańskiej spółki dystrybucyjnej z grupy z powodu nie rozwiązanego sporu z tamtejszym rządem o wysokość taryf i podatków. Od początku roku strata operacyjna firmy wyniosła już 3,8 mld CZK.

W 2011 roku zysk netto CEZ-u  wyniósł 40,8 mld CZK.