Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej stanowi znaczący udział w bilansie energetycznym kraju. Przy narastających problemach finansowych samorządów oraz konieczności zwiększenia efektywności energetycznej obiektów, oszczędności w tym obszarze stanowią dobry kierunek działań. Rozwiązanie zwiększające efektywność energetyczną budynków będzie realizowane w ramach umowy między Urzędem Miasta Sosnowiec i firmą Siemens, która została podpisana dzisiaj.

Przedmiotem umowy jest usługa zarządzania energią w budynkach edukacyjno-oświatowych miasta Sosnowca realizowana za pomocą zintegrowanego systemu zarządzania energią w budynkach, umożliwiającego monitoring zużycia energii oraz mediów technicznych. Umowa zapewnia optymalizację parametrów pracy systemu energetycznego oraz eksploatację instalacji pobierających energię i media techniczne.

Siemens  zagwarantował obniżenie zużycia w 87 budynkach oświatowych o 30,83 proc. w przypadku energii cieplnej i o 25,17 proc. w przypadku energii elektrycznej na oświetlenie. Istotne jest, że zakres modernizacji energetycznej budynków nie obejmuje żadnych robót termomodernizacyjnych (ocieplenia ścian i stropów czy wymiana okien).

Kluczowym rozwiązaniem umożliwiającym uzyskanie tak wysokich oszczędności energii cieplnej jest zastosowanie w szkołach systemów sterowania temperaturą w pomieszczeniach. Oczywiście, jak zawsze, zarówno monitoring jak i zarządzanie energią prowadzone będzie zdalnie.

Umowa o wartości 17,022 mln zł została zawarta na 10 lat. Koszt ten zostanie pokryty jedynie z części oszczędności uzyskiwanych w tym projekcie, gdyż ponad 20 proc. oszczędności pozostaje do dyspozycji miasta.