Komisja Europejska oficjalnie wezwała dziś Polskę i Słowenię do zgłoszenia transpozycji dyrektywy 2009/29/WE, która zawiera reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).

Komisja wystosowała tzw. uzasadnioną opinie, która stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Trzecim etapem będzie skarga do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Dyrektywa z 2009 roku wprowadza m.in. regulacje w kwestii przeprowadzenia aukcji praw do emisji CO2, zasady wsparcia sektorów energochłonnych, korzystanie z unijnej rezerwy uprawnień i derogacji dla energetyki.

Polski rząd zaplanował przyjęcie projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na trzeci kwartał tego roku.

Państwa członkowskie są były zobowiązane do transpozycji dyrektywy do prawa krajowego do końca 2012 r.