Zostanie on przeprowadzony dla trzech kategorii tj. zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych i przez urządzenia potrzeb własnych, a także zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Oferty można składać przez miesiąc, czyli do 27 stycznia.

Jak informuje URE formuła przetargowa dla systemu białych certyfikatów ma na celu stymulowanie zachowań energooszczędnych w drodze wyboru projektów przewidujących rozwiązania najbardziej efektywne. Chodzi o takie rozwiązania, które pozwalają uzyskać największą oszczędność energii przy najniższym poziomie wsparcia bezpośredniego.