Do obszarów działania RWE Retail należeć będzie m.in. kreowanie koncernowej strategii sprzedażowej. Zarząd RWE Retail oprócz zarządzania portfelem sprzedaży oraz finansami, będzie również koncentrował się na wymianie dobrych praktyk w działalności operacyjnej oraz na wyznaczaniu celów dla spółek sprzedażowych.

Filip Thon pozostanie na stanowisku prezesa zarządu RWE Polska oraz członka zarządu odpowiedzialnego za sieć energetyczną i działalność handlową w RWE East, spółce zarządzającej biznesem Grupy w Czechach, Polsce, Słowacji, Chorwacji, Turcji i na Węgrzech.