Średnia cena sprzedaży energii eklektycznej na rynku w IV kwartale ub.r. wyniosła 195,84 zł/MWh – podał Urząd Regulacji Energetyki.

Oznacza to wzrost wobec III kwartału, kiedy za jedną MWh płacono 96,35 zł. Jest to jednak mniej niż cena z analogicznego okresu w 2012 r. - 202,12 zł/MWh w IV kwartale 2012 roku.

URE podał, że cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej o łącznym wolumenie 13,93 TWh.