Budowa dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole (bloki numer 5 i 6) o wartości ponad 11,5 mld zł rozpocznie się 1 lutego 2014 r.
Zarząd PGE ocenił, że ewolucja otoczenia regulacyjnego rynku energii w Polsce i Europie zmienia postrzeganie inwestycji w źródła konwencjonalne. W katalogu racjonalnych przesłanek do ponownej analizy długoterminowych decyzji inwestycyjnych spółka umieszcza wprowadzenie mechanizmów mocowych, racjonalizację wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2.
- Powyższe czynniki pozwalają nam z większym optymizmem patrzeć na przepływy pieniężne, które decydują o opłacalności elektrowni konwencjonalnych, takich jak w Opolu. Obniżają one także ekspozycję na ryzyko niezadowalającego wykorzystania mocy nowych bloków. Dodatkowo, wierzymy w długoterminową przewagę konkurencyjną naszej grupy dzięki inwestycjom w najbardziej efektywne technologie eksploatowane w oparciu o krajowe zasoby – powiedział cytowany w komunikacie spółki prezes Marek Woszczyk.
Spółka podkreśla, że dzisiejszy model rynku nie generujący zachęt do inwestycji, zaczął się zmieniać. Wśród krajów, które wprowadziły mechanizmy tzw. rynku mocy, znajdują się: Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja oraz Polska. Wdrożony już w naszym kraju mechanizm Operacyjnej Rezerwy Mocy pozwala zakładać, że dzięki niemu, lub kolejnym rozwiązaniom w tym zakresie, zwiększy się opłacalność nowych jednostek konwencjonalnych.
- Obok już obserwowanych, korzystnych dla inwestycji konwencjonalnych trendów regulacyjnych, oczekujemy stabilnej sytuacji makroekonomicznej w krótkim okresie i niewielkich wzrostów w długim – dodał Dariusz Marzec, wiceprezes ds. rozwoju PGE.
Zdaniem Magdaleny Bartoś, dyrektor zarządzającej ds. ekonomiczno-finansowych, przy racjonalnych założeniach projekt długoterminowo będzie generował przepływy finansowe zwiększające wartość grupy.
Zgodnie z porozumieniem z 6 grudnia 2013 r. do umowy z generalnym wykonawcą podpisanej 15 lutego 2012 r. zarząd PGE podtrzymuje zamiar wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac (NTP) w dniu 31 stycznia 2014 r., co umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych 1 lutego 2014 r. Umowa z konsorcjum firm budowlanych Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa wraz z Alstom Power na budowę dwóch bloków energetycznych na węgiel kamienny. Zakłada, że przekazanie do eksploatacji bloku numer 5 nastąpi w III kwartale 2018, a bloku numer 6 w I kwartale 2019 r.
Spółka w prezentacji podała, że w tym roku planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 0,7 mld zł. W przyszłym roku będzie szczyt wydatków, wyniosą one 3,8 mld zł. W 2016 roku budżet inwestycyjny ma wynieść 3,3 mld zł, w 2017 - 1,9 mld zł, w 2018 - 1,1 mld zł, a w 2019 roku - 0,1 mld zł.
PGE oczekuje wzrostu popytu na energię elektryczną w Polsce w wysokości 1,5 proc. średniorocznie do 2018 roku. Potem średnioroczny wzrost wyniesie 0,9 proc., aż do 2030 r.
Spółka spodziewa się też 1,5-proc. wzrostu cen węgla kamiennego w latach 2016-2030. Z kolei cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla – w opinii zarządu PGE – ma rosnąć na poziomie założeń Komisji Europejskiej, czyli 10 euro za tonę w 2020 roku i 35 euro/tona w 2035 roku.
Oczekuje również stabilnego udziału odnawialnych źródeł energii w wolumenie sprzedawanej energii w latach 2020-2030.
PGE podała w założeniach, że CAGR nominalnych cen energii elektrycznej w latach 2016-2030 wyniesie ok. 4,7 proc.
„Wynika to głównie z oczekiwanego wzrostu cen węgla kamiennego i uprawnień do emisji CO2. Nominalna cena energii elektrycznej sięgnie poziomów z 2012 roku po roku 2020"- napisano w prezentacji.
Sprawność bloków ma wynieść ponad 45 proc. Bloki mają produkować rocznie 12 - 13,4 TWh energii. Roczne zużycie węgla ma wynieść ok. 4,1 mln ton.