Przedstawiciele MG są przekonani, że nawet wzrost opłaty za CO2 w ciągu kilku kolejnych lat nie powinien znacząco wpłynąć na zauważalne wzrosty ceny. Swoje opinie opierają na tym, że rynek energii dla przedsiębiorców liberalizuje się, a ceny dla gospodarstw domowych są nadal regulowane zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki.