Rzecznik dodał, że zgodnie z przyjętym harmonogramem, ogłoszenie naboru wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego, w których zainteresowani inwestorzy będą mogli zgłaszać się po wsparcie oraz ogłoszenie przetargu dotyczącego wyboru banku zaplanowano na drugi kwartał br. Maziarz wyjaśnił, że program będzie wdrażany na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez jednostki samorządu terytorialnego, którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaoferuje pożyczki wraz z dotacjami. W tym przypadku wybór zainteresowanych będzie należał do samorządów, a nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym. Po drugie, program Prosument będzie realizowany także za pośrednictwem wybranego w przetargu banku, który przekazane pieniądze z funduszu będzie również przeznaczał na dotacje i pożyczki. Podobnie jak w przypadku samorządów, nabór wniosków będzie również prowadzony w trybie ciągłym. Rzecznik przypomniał, że o pożyczki i dotacje będą mogły się starać osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy. Dofinansowywany będzie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł energii, typu prosumenckiego. Chodzi o inwestycje, dzięki którym np. spółdzielnia mieszkaniowa będzie mogła produkować prąd na własne potrzeby. Finansowane będą instalacje wykorzystujące: źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Program Prosument, którego budżet wynosi 600 mln zł, realizowany będzie w latach 2014-2020. Umowy kredytowe będą mogły być zawierane do 2018 roku. Jak wyjaśnił Maziarz, w tym roku zostanie uruchomiona cześć pilotażowa programu, która prowadzona będzie do 2015 r. Na ten cel przeznaczono 200 mln zł, z czego po 100 mln zł otrzymają jednostki samorządu terytorialnego oraz wybrany w przetargu bank. Zainteresowani będą mogli otrzymać preferencyjne kredyty na 1 proc. rocznie maksymalnie do 15 lat wraz z dotacją, pokrywające do 100 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji. Rzecznik dodał, że beneficjenci będą mogli otrzymać dotacje w wysokości do 15 lub 30 proc. wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, a w okresie pilotażowym odpowiednio 20 lub 40 proc.

Przypomnijmy, że we wstępnym projekcie mowa była o dotacjach rzędu 10 proc. na instalacje produkujące ciepło i 20 proc. na instalacje wytwarzające prąd.

Maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych oszacowano w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia od 100 tys. do 450 tys. zł.