Realizację inwestycji powierzono włoskim firmom Astaldi oraz Termomeccanica Ecologia, odpowiedzialnym również za budowę spalarni w Bydgoszczy. - W pierwszym etapie zostaną wykonane prace ziemne oraz przyłącza kanalizacyjne i sanitarne. Stacja, zgodnie z harmonogramem, powstanie do września 2015 roku – informuje Marcin Jacznylik, rzecznik spółki ProNatura, będącej inwestorem projektu – dodaje rzecznik.

Na początku 2016 roku stacja przyjmować zacznie pierwsze tony odpadów wytworzone przez mieszkańców Torunia oraz 7 okolicznych gmin. Docelowo, za pośrednictwem stacji, do bydgoskiej instalacji trafiać będzie 60 tyś. ton odpadów rocznie.

Dzięki realizacji projektu samorządy nim objęte spełnią wymagania w zakresie ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych, unikając tym samym kar za niedostosowanie systemu gospodarki odpadami do norm unijnych. Redukcja ilości składowanych odpadów, przyczyni się także do ograniczenia efektu cieplarnianego. W procesie termicznego przekształcania wyprodukowanych zostanie około 60 tys. MWh prądu i blisko 800 tys. GJ ciepła. To zapotrzebowanie mieszkańców kilkudziesięciotysięcznego osiedla. Dzięki przychodom ze sprzedaży energii, koszty unieszkodliwiania odpadów będą niższe. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Przedsięwzięcie wspiera również finansowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.