Decyzją rady stanowisko prezesa utrzymał Jacek Krawiec, który pełni tę funkcję od od 2008 roku.

Nowa, trzyletnia kadencja zarządu rozpocznie się dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

W skład Zarządu powołanego na następną kadencję weszli także: Sławomir Jędrzejczyk - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Piotr Chełmiński - Członek Zarządu ds. Petrochemii, Krystian Pater - Członek Zarządu ds. Rafinerii oraz Marek Podstawa - Członek Zarządu ds. Sprzedaży.

- Decyzja rady nadzorczej jest dla nas nie tylko dowodem zaufania, ale także sygnałem, że przy zmiennym otoczeniu makroekonomicznym i trudnej sytuacji branży rafineryjnej w Europie, w naszej strategii na lata 2013 – 2017 obraliśmy właściwy kierunek – powiedział Jacek Krawiec, prezes Orlenu. - Zdajemy sobie sprawę, że osiągnięcie wytyczonych, ambitnych celów będzie możliwe wyłącznie dzięki konsekwencji w działaniu i utrzymaniu wypracowanej w ostatnich latach stabilnej sytuacji finansowej Koncernu. Ten podstawowy cel: wzrost przy zachowaniu finansowej stabilności, będzie nadal określał nasze priorytety na przyszłość – dodał.