Wyższa rentowność, ale mniejsze przychody i zyski

Tauron przedstawił swoje wyniki finansowe za ubiegły rok. Marża EBITDA wzrosła o 3,5 p.p., do 19,1 proc., marża EBIT o 1,4 p.p., do 10,1 proc., a rentowność netto o 0,7 p.p., do 7 proc. Spółka ocenia, że program poprawy efektywności w 2013 r. przyniósł 320 mln zł oszczędności. Szacowane oszczędności do końca 2015 r. wyniosą blisko 900 mln zł.

Publikacja: 18.03.2014 09:47

Wyższa rentowność, ale mniejsze przychody i zyski

Foto: Bloomberg

EBITDA ukształtowała się na poziomie nieznacznie niższym niż w 2012 r. i wyniosła 3,66 mld zł. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (odpisy aktualizujące wartość aktywów wytwórczych i kolorowych certyfikatów, rezerwa na brakujące uprawnienia do emisji CO2) jej wartość wyniosłaby 4,27 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do skorygowanej – porównywalnej – EBITDA za 2012 r. o prawie 30 proc.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 19,1 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 22,7 proc. Spółka tłumaczy to wyłączeniami konsolidacyjnymi związanymi ze sprzedażą większości wyprodukowanej w 2013 r. energii elektrycznej przez segment wytwarzanie bezpośrednio do spółek grupy zajmujących się sprzedażą energii.

Wydatki na inwestycje osiągnęły poziom około 3,78 mld zł i były wyższe o 8,9 proc. rok do roku.

– Biorąc pod uwagę słabszą niż w latach ubiegłych koniunkturę gospodarczą, wyniki finansowe grupy za 2013 r. są dobre. Udało nam się wyraźnie zwiększyć efektywność, co pokazują uzyskane marże. Wzrost marży EBIDTA do 19,1 proc. to również rezultat rozpisanego na lata 2013-2015 programu poprawy efektywności, który w minionym roku przyniósł 320 mln zł oszczędności - tłumaczy Dariusz Lubera, prezes zarządu Taurona. Produkcja węgla handlowego w 2013 r. osiągnęła poziom zbliżony do uzyskanego w 2012 r. i wyniosła 5,45 mln ton. Nieznacznie wyższa rok do roku była z kolei produkcja energii elektrycznej przez należące do grupy elektrownie i elektrociepłownie (łącznie 19,39 TWh).

Znaczący wzrost wolumenu wytworzonej energii zanotowano natomiast w segmencie odnawialnych źródeł energii – o 14 proc. rok do roku, w tym produkcja netto obszaru OZE wzrosła aż o 36 proc. - Inwestycje w zieloną energię to jeden z naszych priorytetów. Tylko w 2013 r. oddaliśmy do użytku dwa bloki biomasowe – w Tychach i Stalowej Woli oraz dwie farmy wiatrowe – w Wicku i Marszewie. Łączna moc nowych jednostek produkujących zieloną energię wynosi 182 MWe – zaznaczył Lubera.

Dystrybucja energii elektrycznej utrzymała się na poziomie z roku 2012 (prawie 48 TWh), zaś liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej grupy wzrosła o 32 tys. rok do roku (łącznie ponad 5,3 mln).

Jak podkreśla Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauronu osiągnięte wyniki kształtują się powyżej oczekiwań rynku. Ddodał, że jedynym segmentem, który zamknął rok z ujemnym wynikiem operacyjnym było wytwarzanie. Wynika to przede wszystkim z istotnego spadku cen energii, a także ze zdarzeń jednorazowych: utworzenia rezerwy na brak uprawnień do emisji CO2, które powinny być przydzielone w 2013 r. (w IV kwartale 270 mln zł), odpisu związanego z utratą wartości aktywów wytwórczych (276 mln zł) oraz braku przychodów związanych z KDT (567 mln zł w 2012 r.) – mówi W 2013 r. największy wzrost zysków zanotowały segmenty: sprzedaż (EBITDA zwiększyła się o 88 proc.), oraz dystrybucja (wzrost EBITDA o 13 proc.).

Zadłużenie Grupy Tauron w 2013 r. nieznacznie wzrosło. Dług netto wyniósł ok. 5,23 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 15 proc. Niewielki wzrost zanotował także wskaźnik dług netto/EBITDA – do 1,43 z 1,18 w roku 2012, jednak nadal pozostaje na bardzo bezpiecznym poziomie.

EBITDA ukształtowała się na poziomie nieznacznie niższym niż w 2012 r. i wyniosła 3,66 mld zł. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (odpisy aktualizujące wartość aktywów wytwórczych i kolorowych certyfikatów, rezerwa na brakujące uprawnienia do emisji CO2) jej wartość wyniosłaby 4,27 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do skorygowanej – porównywalnej – EBITDA za 2012 r. o prawie 30 proc.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 19,1 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 22,7 proc. Spółka tłumaczy to wyłączeniami konsolidacyjnymi związanymi ze sprzedażą większości wyprodukowanej w 2013 r. energii elektrycznej przez segment wytwarzanie bezpośrednio do spółek grupy zajmujących się sprzedażą energii.

Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?