Tauron – jest już umowa na Jaworzno z Rafako

Tauron Wytwarzanie podpisał z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa umowę na budowę boku w Elektrowni Jaworzno o wartości 5,4 mld zł netto - poinformował Tauron w komunikacie.

Publikacja: 17.04.2014 14:26

Tauron – jest już umowa na Jaworzno z Rafako

Foto: spółka

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie przez w formule „pod klucz" bloku energetycznego o mocy 910 MWe brutto.

- Kontynuujemy wielki program bezpieczeństwa energetycznego. Biorąc pod uwagę nastroje górników - ta inwestycja, podobnie jak budowa bloków w Opolu czy Kozienicach pokazują, że serio traktujemy zobowiązanie, iż energetykę będziemy opierać o polski węgiel - mówił premier Donald Tusk w czasie uroczystości w elektrowni. Szef rządu dodał, że blok będzie zużywał 2 mln 700 tys. ton węgla roczne, co oznacza pracę przy jego wydobyciu dla 3 tys. górników.

Tusk stwierdził też, że nowe bloki na węgiel pomagają redukować emisję CO2, co „jest ważne dla ratowania polskiego węgla jako nośnika energii". Zapowiadał też, że w ciągu najbliższych sześciu lat inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne będą rzędu 30 mld zł.

Zgodnie z umową konsorcjum, Rafako odpowiedzialne jest za wykonanie 99,99 proc. prac wymaganych umową oraz uprawnione do otrzymania wynagrodzenia odpowiadającego ww. udziałowi prac wymaganych umową.

Termin na wykonanie przedmiotu umowy wynosi 59 miesięcy od dnia jej podpisania.

Wykonawca uprawniony jest do otrzymania zaliczki na wykonanie umowy w wysokości 10 proc. wynagrodzenia brutto. Przed otrzymaniem zaliczki wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu gwarancji zwrotu zaliczki w kwocie równej wysokości otrzymanej zaliczki.

Tauron podał, że wykonawca dostarczył zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowych i gwarancji ubezpieczeniowej oraz w pieniądzu, w wysokości warunkującej zawarcie umowy. Zgodnie z umową, wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 10 proc. wynagrodzenia wykonawcy brutto. Po przekazaniu bloku do eksploatacji zabezpieczenie zostanie pomniejszone do kwoty 3 proc. wynagrodzenia brutto i zabezpieczać będzie także roszczenia zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie rękojmi wynoszącym 24 miesiące od dnia przejęcia bloku do eksploatacji przez zamawiającego, przy czym niektóre z elementów konstrukcyjnych bloku objęte są wydłużonym okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy.

Tauron Wytwarzanie uprawniony jest do naliczania kar umownych w przypadkach nienależytego wykonywania umowy do łącznej kwoty nie większej niż 25 proc. wynagrodzenia netto należnego wykonawcy.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie przez w formule „pod klucz" bloku energetycznego o mocy 910 MWe brutto.

- Kontynuujemy wielki program bezpieczeństwa energetycznego. Biorąc pod uwagę nastroje górników - ta inwestycja, podobnie jak budowa bloków w Opolu czy Kozienicach pokazują, że serio traktujemy zobowiązanie, iż energetykę będziemy opierać o polski węgiel - mówił premier Donald Tusk w czasie uroczystości w elektrowni. Szef rządu dodał, że blok będzie zużywał 2 mln 700 tys. ton węgla roczne, co oznacza pracę przy jego wydobyciu dla 3 tys. górników.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy