W strategii grupa PGE przyjęła założenie, że efekty działań związanych z poprawą efektywności przyniosą po 2016 roku wpływ na zysk operacyjny w wysokości 1,5 mld zł rocznie. Osiągnięcie tego celu ma umożliwić realizacja programów poprawy efektywności operacyjnej oraz zwiększanie wykorzystania i sprawności aktywów w energetyce konwencjonalnej.

- Ograniczenie strat sieciowych i przerw w dostawach oraz program restrukturyzacji operacyjnej w dystrybucji i obrocie detalicznym, a także racjonalizacji kosztów stałych w energetyce odnawialnej również wpłyną na poprawę efektywności - podała spółka. Wśród celów do 2020 roku PGE wymienia zachowanie długoterminowej oceny ratingowej. Obecnie rating Moody's jest na poziomie A3 z perspektywą stabilną, a rating Fitcha wynosi BBB+, również z perspektywą stabilną.

Planowane wydatki inwestycyjne wyniosą około 50 mld zł do 2020 roku. Grupa chce też rocznie w latach 2015-2020 przeznaczać na wydatki w obszarze badań i rozwoju minimum 1,5 proc. zysku netto. Będzie to możliwe dzięki współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, koordynacji działań rozwojowych linii biznesowych, a także identyfikacji obszarów synergii i uruchomieniu współpracy z pozostałymi polskimi grupami energetycznymi.

Strategia PGE zakłada też rozwój nowych produktów i obszarów biznesu. Spółka chce rozwijać m.in. ofertę dual fuel, kompleksowe rozwiązania energetyczne dla klientów, chce zawierać partnerstwo strategiczne z podmiotami spoza energetyki, zajmować się infrastrukturą dla e-mobility, zarządzać generacją rozproszoną i magazynowaniem energii, a także elektryfikacją ogrzewania u klientów indywidualnych.

Spółka zakłada również wejście na nowe rynki obrotu hurtowego, rozwój tradingu i instrumentów strukturyzowanych.