Inżynier kontraktu dla największej inwestycji został w drodze przetargu. Umowę podpisano 30 maja, o czym spółka poinformowała w poniedziałek. Wartość brutto wybranej oferty wynosi 36,1 mln zł.

Inżynier kontraktu ma za zadanie wspierać decyzje ekonomiczno-organizacyjne oraz techniczne inwestora związane z realizacją budowy nowej jednostki. Będzie także pełnił funkcje wspomagające, między innymi w zakresie kontroli i opiniowania dokumentacji, raportowania stanu zaawansowania prac oraz nadzorowania przebiegu pomiarów gwarancyjnych. Zgodnie z harmonogramem, termin realizacji całości zamówienia dla inżyniera kontraktu obejmuje okres budowy bloku energetycznego - aż do momentu wykonania pomiarów gwarancyjnych nowej jednostki wytwórczej.

17 kwietnia Tauron zawarł z konsorcjum Rafako - Mostostal kontrakt na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW opalanego węglem kamiennym. Obecnie trwają prace przygotowawcze nad wyłonieniem wykonawców infrastruktury towarzyszącej i pomocniczej bloku.