Rentowność obligacji wynosi 98 punktów bazowych powyżej mid-SWAP (kupon 1,625 proc.). Skala zainteresowania inwestorów aż ośmiokrotnie przekroczyła kwotę oferowanych obligacji i osiągnęła poziom ponad 4,3 mld euro.

Emisję poprzedziły spotkania przedstawicieli PGE z ponad 60 inwestorami w Paryżu, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie. Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych dodała: Bardzo cieszy skala zainteresowania emisją PGE i zaufanie inwestorów do naszych obligacji, jak również niesłychanie pozytywne przyjęcie otwartej komunikacji ambitnego programu inwestycyjnego. Aprobata inwestorów dla założeń strategii grupy przełożyła się wprost na zainteresowanie obligacjami. Cieszę się, że zyskały uznanie nie tylko wśród inwestorów europejskich, ale również instytucji globalnych inwestujących w euro.

Pierwotnymi dealerami programu są: BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd, ING Bank, Nordea Bank Danmark, PKO Bank Polski i Société Générale. Agentem jest Citibank.

Euroobligacje emitować będzie PGE Sweden. Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na udzielanie pożyczek PGE.