Powołany dziś fundusz nazwano E3F. Jest to pierwsza inwestycja pośrednia Polskich Inwestycji Rozwojowych (PIR). Fundusz ma się koncentrować na inwestowaniu w rozwój elektrociepłowni kogenereacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Co najmniej 50 proc. jego środków ma być zainwestowanych w naszym kraju (EnerCap otworzy biuro w Warszawie). Do końca III kwartału br. fundusz zamierza pozyskać kapitał inwestycyjny z rynków międzynarodowych w wysokości ok. 100 mln euro, z czego 30-40 mln euro będzie pochodziło od PIR, które w pierwszej fazie jego tworzenia mają być kluczowym inwestorem. Docelowo, na koniec przyszłego roku, fundusz ma osiągnąć kapitalizację na poziomie 350 mln euro. Oznacza to, że PIR będą posiadały około dziesięcioprocentowy udział co nie zmieni założenia, że co najmniej połowa środków zostanie zainwestowana w Polsce.

Jak podkreśla Mariusz Grendowicz, prezes PIR podpisanie porozumienia z EnerCap oznacza, że w budowę nowoczesnego sektora energetycznego w Polsce zaangażują się instytucjonalni inwestorzy międzynarodowi np. fundusze emerytalne, ubezpieczeniowe i sovereign health.

- Ta pośrednia inwestycja jest komplementarna do naszych projektów bezpośrednich. Wypełnia lukę kapitałową, a przede wszystkim zwielokrotnia pulę pieniędzy, które zostaną zainwestowane w polską infrastrukturę, w tym przypadku energetyczną – podkreśla Grendowicz. Jak dodaje fundusz będzie koncentrował się na rozwoju kogeneracyjnych elektrociepłowni w małych i średnich miastach. Mają to być zarówno inwestycje w istniejące, jak i nowe elektrociepłownie. Chodzi o ich modernizację i zarządzanie nimi.

- Nieprzypadkowo będziemy inwestować w Polsce. To bardzo obiecujący rynek, a PIR to wiarygodny partner. Mamy zamiar ściągnąć inwestorów, którzy po raz pierwszy zainwestują w Polsce, a nawet w Europie Centralnej – mówi Jim Campion, partner w EnerCap. Jak wskazuje polski sektor energetyczny wymaga wielkich nakładów i to w najbliższych latach. Aż 2/3 jednostek wytwórczych w naszym kraju oddano do użytku ponad 30 lata temu, z czego zdecydowana większość jest oparta na wysokoemisyjna technologiach węglowych.

Jest to drugi fundusz powołany przez działającą od 2007 r. spółkę EnerCap (z siedzibą w czeskiej Pradze). Pierwszy to EnerCap Power Fund, który inwestuje w energię odnawialną, głównie wiatrową. Fundusz ten posiada aktywa o wartości 425 mln euro zarówno w fazie eksploatacji, jak i budowy. Działa w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii i Chorwacji. Jego projekty są realizowane w formule project finance m.in. we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, ING Bankiem, Unicredit Bank Arustria oraz austriacką Erste Group.