Według wstępnych szacunków instalacja będzie produkować około 1,5 GWh energii rocznie. Koszt inwestycji wyniósł blisko 9,5 mln zł, a prace budowlano montażowe trwały dwa miesiące.

Inwestycja zgodna jest z celem strategicznym Grupy Energa, który zakłada rozwój przyjaznych naturze źródeł wytwarzania energii. Farma fotowoltaiczna zwiększy moc OZE zainstalowaną w elektrowniach Grupy o niespełna 0,5 proc. Będzie to pierwsza instalacja gdańskiej grupy wykorzystującą do produkcji energii promienie słoneczne i dołączy do innych wykorzystywanych w Enerdze odnawialnych źródeł: wody, wiatru i biomasy. Firma planuje także budowę elektrowni fotowoltaicznej w województwie kujawsko-pomorskim mocy około 4 MW.

- Nasza farma fotowoltaiczna w Gdańsku to wciąż bardziej inwestycja doświadczalna, która nie będzie miała większego udziału w produkcji energii, ani w skonsolidowanych wynikach grupy. Pamiętajmy jednak, że technologie fotowoltaiczne tanieją najszybciej na świecie. Dlatego nie wykluczamy, że w przyszłości inwestycje w fotowoltaikę na większą skalę będą dobrym pomysłem na biznes. Dziś zbieramy cenne doświadczenie w ich budowie – powiedział Mirosław Bieliński, prezes Energa.

Według ostatnich danych Urzędu Regulacji Energetyki moc zainstalowana farm fotowoltaicznych wynosi prawie 3 MW. Fotowoltaika ma jednak wciąż niewielki udział w całkowitej mocy OZE zainstalowanej w Polsce, która wynosi niemal 6 tys. MW.