Badania PBS wskazują, że wśród gospodarstw domowych, które dotąd nie zdecydowały się na zmianę sprzedawcy działanie takie rozważa 11 proc. badanych. Natomiast w grupie tych, którzy już zmieniali sprzedawcę plany takie ma co piąte gospodarstwo domowe (21 proc.), a 35 proc. chciałoby takiej zmiany, ale powstrzymują je wysokie kary zapisane w umowie. Jednocześnie z badań wynika, że aż 64 proc. gospodarstw domowych przyznaje, że umowę z nowym sprzedawcą podpisało na wiele lat.

Z badań wynika również, że wśród najczęściej wymienianych czynników, których obawiają się odbiorcy z gospodarstw domowych w związku ze zmianą sprzedawcy, jest kwestia nieuczciwych praktyk stosowanych przez sprzedawców - na ten problem wskazało aż 60 proc. biorących udział w badaniu. Spora grupa odbiorców obawia się też, że po zmianie sprzedawcy ich rachunki za energię wzrosną (53 proc.), a 51 proc. niepokoi się o ciągłość dostaw po zmianie. Duży odsetek badanych (45 proc.) wiąże proces zmiany sprzedawcy z chwilowym brakiem dostaw energii.

Jednocześnie badania pokazuję, ze 32 proc. gospodarstw domowych nie zdecydowało się dotychczas na nowego sprzedawcę, bo nie ma czasu się tym zająć.

Badanie zostało zrealizowane przez PBS na zlecenie firmy Epower.pl w okresie 22-24 sierpnia 2014 r. w ramach badania na reprezentatywnej próbie 968 dorosłych Polaków.