Francuski gigant zaangażował się w energetykę słoneczną, kupując w 2010 r. utworzoną w Australii firmę Ausra, dysponującą technologią przetwarzania promieni słonecznych w gorącą parę, z której wytwarzana jest energia elektryczna. Przed przejęciem przez Francuzów w 2007 r. po przeniesieniu siedziby z Australii do Kalifornii Ausra została dekapitalizowana przez fundusze venture capital Khosla Ventures i KPCB kwotą 40 min dolarów. Już pod nową nazwą Areva Solar firma uzyskiwała przychody rzędu 100 min euro rocznie, ponosząc przy tym straty wynoszące dziesiątki milionów. Za jedną z przyczyn spadku rentowności inwestycji uznaje się konkurencję ze strony producentów paneli fotowoitaicznych, których ceny, pod wpływem rozwoju technologicznego, radykalnie spadły.