"Inteligentne" liczniki pozwolą na dokładne monitorowanie zużycia energii, umożliwią rezygnację z prognoz i rozliczanie w oparciu o rzeczywiste zużycie prądu. Nowe liczniki umożliwią także zdalne wznawianie zasilania. "Inteligentne sieci" mają być też szansą dla prosumentów, czyli osób, które same chcą produkować energię, bo możliwe stanie się dokładne rozliczenie wytworzonego prądu.

- Z punktu widzenia klienta najważniejsze jest to, że wymiana liczników nie wiąże się z żadnymi kosztami i nie wymaga podpisania nowych umów ani aneksów - podkreśla Agnieszka Nosal z zarządu RWE Stoen Operator.

Dane dotyczące zużycia energii będą szyfrowane i udostępniane sprzedawcy energii z którym klient ma podpisaną umowę.

Nosal zapewniła, że dane z liczników podlegają ochronie i bez zgody konsumenta nie będą mogły być udostępniane żadnym podmiotom. Prezes zarządu RWE Stoen Operator Robert Stelmaszczyk podał, że wymiana związana jest ze zobowiązaniem Polski do 20-proc. wzrostu efektywności energetycznej w ramach unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego.

Wymianie liczników towarzyszy kampania edukacyjna dla odbiorców. Przygotowano dla nich ulotkę, w której znajdują się informacje jak oszczędzać energię. Wśród rad są m.in. zalecenia dotyczące wymiany żarówek, właściwego trzymania produktów w lodówkach, korzystania ze zmywarek, używania pokrywek do garnków, częstych wymian worków w odkurzaczach i odłączania z sieci ładowarek od komputera i telefonu.