Każda z dostarczonych przez Vestas Poland turbin ma moc 2 MW. Zamówienie zostanie zrealizowane za około 67,3 mln euro (netto). Oferta ta została uznana przez PGE EO za najkorzystniejszą w trwającym od stycznia postępowaniu. Wnioski o udział w tym przetargu złożyło sześć podmiotów, do składania ofert zaproszono pięć z nich.

Pierwszy etap budowy farmy Resko, który obejmował instalację 7 turbin firmy Gamesa o mocy 2 MW każda został zakończony we wrześniu ubiegłego roku.