Rada nadzorcza Grupy Lotos zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa spółki na IX kadencję. Ponownie tę funkcję powierzono Pawłowi Olechnowiczowi. W stosunku do pozostałych stanowisk rada postanowiła kontynuować postępowanie konkursowe. Kadencja obecnego zarządu zakończy się 28 czerwca.

Pozostałe osoby maja być powołane do ścisłego kierownictwa spółki przed końcem kadencji obecnego zarządu. Obecnie wiceprezesami Grupy Lotos są: Maciej Szozda (ds. handlu), Marek Sokołowski (ds. produkcji i rozwoju), Mariusz Machajewski (ds. ekonomiczno-finansowych) i Zbigniew Paszkowicz (ds. poszukiwań i wydobycia).

Paweł Olechnowicz jest prezesem Grupy Lotos od 12 marca 2002 r. Zarządza, kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności grupy kapitałowej. Pełni również obowiązki przewodniczącego rady dyrektorów Lotos Exploration and Production Norge oraz rady dyrektorów Lotos Geonafta.

Olechnowicz ukończył Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podyplomowe studia na Politechnice Gdańskiej oraz MBA INSEAD, Fontainebleau. W 1977 r. rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech" w Elblągu. W latach 1990-1996 był prezesem i dyrektorem generalnym ABB Zamech i jednocześnie w latach 1994 - 1996 pełnił funkcję wiceprezesa ABB Polska. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB w Zurichu na stanowisku wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję wiceprezesa i zastępcy dyrektora generalnego w ZML Kęty. Od 2001 r. kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting.