Spadek zysków Polenergii

Skorygowany wynik EBITDA energetycznej spółki, kontrolowanej przez Kulczyk Investments, wyniósł 155,3 mln zł, co oznacza 5-proc. spadek.

Publikacja: 09.11.2016 09:48

Spadek zysków Polenergii

Foto: ROL

Z kolei czysty zarobek wyniósł 23,7 mln zł i był o 40 mln zł niższy rok do roku. Grupa miała prawie 2,16 mld zł przychodów, czyli o 6,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.

Pomimo spadku całościowego wyniku EBITDA, rezultaty segmentu energetyki konwencjonalnej były wyższe o 14,4 proc. od ubiegłorocznych. Poprawę wykazał także segment dystrybucji. Niższy o 13,4 proc. wynik segmentu energetyki odnawialnej. To skutek przede wszystkim gorszych warunków wietrznych oraz niższej ceny zielonych certyfikatów. Efekt ten został częściowo skompensowany ujęciem wyników farm wiatrowych Mycielin oraz Skurpie, które nie operowały w pełni w porównywalnym okresie 2015 roku. Spadki cen zielonych certyfikatów również negatywnie wpłynęły na wynik segmentu obrotu, który okazał się niższy niż przed rokiem. Efekt ten został tylko częściowo skompensowany przez lepsze wyniki w obszarze handlu.

- Wyniki Polenergii po trzech kwartałach pokazują jak ważną rolę w strategii spółki odgrywa dywersyfikacja. Zmiana otoczenia regulacyjnego zmusiła spółki działające w obszarze energetyki wiatrowej do dokonania odpisów i zrewidowania planów rozwoju. Polenergia dzięki aktywom konwencjonalnym może elastycznie, racjonalnie optymalizować działalność, zmniejszać koszty dostosowując strategię do sytuacji rynkowej – zauważył cytowany w komunikacie Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Jak zaznaczył, coraz większego znaczenia nabiera segment dystrybucji. W 2017-2018 planowane są inwestycje w ten obszar na ponad 20 mln zł. Pozwoli to podwyższyć regulowaną wartość aktywów o 26 proc. i pozyskać ponad 6 tysięcy nowych klientów, co oznacza wzrost o 58 proc. – dodał Głowacki.

Od stycznia do września 2016 r. segment energetyki konwencjonalnej, biomasy, obrotu i dystrybucji energii wygenerował ok. 60 proc. EBITDA. Marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem działalności obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wzrosła po trzech kwartałach z poziomu 30,8 proc. przed rokiem, do 35,5 proc. w tym roku. Ponadto, na poziomie zysku netto wynik został obciążony odpisami aktualizującymi wartość projektu gazociągu Bernau-Szczecin oraz farm wiatrowych w developmencie i należności, co było związane z wejściem w życie tzw. ustawy odległościowej.

Strategicznym projektem rozwijanym przez Polenergię jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Spółka jako pierwsza w Polsce uzyskała w lipcu 2016 r. decyzję środowiskową dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III.

Pozyskanie pierwszej w Polsce decyzji środowiskowej na budowę 600 MW farmy wiatrowej na Bałtyku, zasługuje na miano najważniejszego wydarzenia trzeciego kwartału dla spółki. Łączna moc planowanych morskich farm wynosi 1200 MW, czyli 3-krotnie więcej niż moc projektów farm wiatrowych na lądzie, których realizacja w związku z wejściem nowych przepisów została zawieszona. Uruchomienie pierwszej morskiej farmy wiatrowej planowane jest na 2022 rok.

Grupa Polenergia ma obecnie w swoim portfelu projekty farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy około 270 MW będące w końcowej fazie developmentu, które posiadają pozwolenie na budowę. Trwają także prace nad przygotowaniem tych projektów do udziału w procesie aukcyjnym. Spółka przygotowuje również do udziału w aukcjach projekt elektrowni biomasowej Wińsko, na który w trzecim kwartale 2016 roku otrzymała pozwolenie na budowę.

Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW, z czego 245 MW pochodziło z farm wiatrowych. Pozostałe 124 MW pochodziły z kogeneracji opartej na gazie, dając grupie 15 proc. udziału w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego głównie poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna.

Z kolei czysty zarobek wyniósł 23,7 mln zł i był o 40 mln zł niższy rok do roku. Grupa miała prawie 2,16 mld zł przychodów, czyli o 6,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.

Pomimo spadku całościowego wyniku EBITDA, rezultaty segmentu energetyki konwencjonalnej były wyższe o 14,4 proc. od ubiegłorocznych. Poprawę wykazał także segment dystrybucji. Niższy o 13,4 proc. wynik segmentu energetyki odnawialnej. To skutek przede wszystkim gorszych warunków wietrznych oraz niższej ceny zielonych certyfikatów. Efekt ten został częściowo skompensowany ujęciem wyników farm wiatrowych Mycielin oraz Skurpie, które nie operowały w pełni w porównywalnym okresie 2015 roku. Spadki cen zielonych certyfikatów również negatywnie wpłynęły na wynik segmentu obrotu, który okazał się niższy niż przed rokiem. Efekt ten został tylko częściowo skompensowany przez lepsze wyniki w obszarze handlu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie