Na wczorajszym posiedzeniu rada nadzorcza PKN Orlen powołała pięć osób do zarządu spółki na nową trzyletnią kadencję. I tak wiceprezesem został Mirosław Kochalski, a członkami zarządu: Zbigniew Leszczyński, Krystian Pater, Wiesław Protasewicz i Maria Sosnowska. Ich kadencja rozpoczyna się po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia, które ma się rozpocząć dziś o godz. 11. Trzy z tych osób, czyli Kochalski, Leszczyński i Pater znajdowali się w ścisłym kierownictwie obecnej kadencji.

Również dwie pozostałe osoby są od ubiegłego roku związane z płockim koncernem. Protasewicz, od czerwca 2016 r. do czerwca tego roku, był członkiem rady nadzorczej PKN Orlen. Wcześniej zasiadał w zarządach takich firm jak PKP, Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne „Operator". Był też członkiem wielu rad nadzorczych.

Z kolei Sosnowska jest w PKN Orlen od lipca ubiegłego roku. Początkowo zatrudniona była na stanowisku dyrektora biura administracji, a następnie dyrektora wykonawczego ds. zakupów. Wcześniej zajmowała kierownicze stanowiska m.in. w Urzędzie m.st. Warszawy, Ciechu, Instytucie Chemii Przemysłowej oraz Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na początku tego tygodnia rada nadzorcza PKN Orlen podjęła decyzję o powołaniu Wojciecha Jasińskiego na stanowisko prezesa spółki, na nową, trzyletnią kadencję. Jednocześnie powierzyła mu misję utworzenia zarządu nowej kadencji. Jasiński funkcję szefa płockiego koncernu pełni już od 16 grudnia 2015 r. Pozostania na tym stanowisku mógł być pewny ze względu na swoją silną pozycję w rządzącej partii.

Kilka dni temu stało się też jasne, że do zarządu PKN Orlen nowej kadencji nie wejdą Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes ds. finansowych oraz Piotr Chełmiński, członek zarządu ds. rozwoju i energetyki. Obaj złożyli oświadczenie, że nie będą ubiegać się o stanowiska w ścisłym kierownictwie firmy.