Rusza konkurs na prezesa Tauronu. Rozstrzygnięcia w marcu

Jeszcze tego samego dnia, kiedy rada nadzorcza odwołała dotychczasowy zarząd Tauronu z prezesem Pawłem Szczeszkiem na czele, rozpisała ona konkurs na prezesa spółki oraz trzech wiceprezesów. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty na początku marca. Są już jednak potencjalni kandydaci.

Publikacja: 13.02.2024 19:07

Rusza konkurs na prezesa Tauronu

Rusza konkurs na prezesa Tauronu

Foto: Bartłomiej Sawicki

 Do tego czasu rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie delegowania od 14 lutego 2024 r. członka rady nadzorczej Karoliny Muchy-Kuś do czasowego wykonywania czynności prezesa firma w okresie do dnia powołania nowego prezesa, jednak nie dłuższym niż trzy miesiące.

Czytaj więcej

Kadrowa miotła w firmach. To nie koniec zmian w spółkach energetycznych

Jak czytamy w ogłoszeniu opublikowanym na stronie spółki, rada nadzorcza 13 lutego 2024 r. ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu ds. finansów, wiceprezesa zarządu ds. handlu i wiceprezesa zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju. Termin składania zgłoszeń upływa 26 lutego 2024 r., o godz. 9:00. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się od 29 lutego do 4 marca 2024 r.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na prezesa Tauronu

W szczegółach ogłoszenia na prezesa spółki czytamy, że kandydat powinien posiadać: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej, poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub wyrazić zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej dla dopuszczenia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” w przypadku powołania w skład zarządu.

Czytaj więcej

Borys Budka otwiera drogę do wymiany prezesa w Tauronie

Dodatkowym preferowanym atutem dla kandydata na stanowisko prezesa ma być: wykształcenie wyższe o kierunku technicznym, ekonomicznym lub menadżerskim, doświadczenie w pełnieniu funkcji Członka Zarządu lub na innym stanowisku wyższego szczebla kierowniczego, co najmniej 3-letnie, doświadczenie zawodowe w branży energetycznej oraz w kierowaniu dużymi zespołami ludzkimi, posiadanie wiedzy o zakresie działalności spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz sektorze energetycznym, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i zarządzania mieniem państwowym, znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (B2), ukończone studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) lub inne w dziedzinie zarządzania strategicznego, posiadanie stopnia naukowego doktora lub wyższego nauk technicznych lub ekonomicznych.

Czytaj więcej

Prezes Tauronu stracił posadę. Rząd odwołał już wszystkich prezesów elektroenergetyki

Kandydaci na stanowisko prezesa Tauronu

W grze o posadę prezesa Tauronu pozostaje Grzegorz Lot, który jest obecnie wiceprezesem w Polenergii Sprzedaż. W latach 2012–2019 Lot był już związany z Tauronem. Pełnił funkcję wiceprezesa Tauron Sprzedaż oraz dyrektora wykonawczego całej grupy ds. klienta. Na początku lutego do rady nadzorczej został powołany Piotr Kołodziej. To były wiceprezes Tauronu ds. strategii i rozwoju. Tę funkcję pełnił od października do grudnia 2015 r. Od stycznia do kwietnia 2016 r. był doradcą zarządu spółki, a od maja 2016 r. do lutego 2017 r. pełnił obowiązki dyrektora wykonawczego ds. zarządzania majątkiem. Z kolei w latach 2012–2015 pełnił funkcję prezesa zarządu Tauron Dystrybucja. To właśnie Kołodziej może mieć wpływ na finalne wskazanie rekomendacji rządowej. Przypomnijmy, że premier Tusk zapowiedział konkursy do spółek z udziałem Skarbu Państwa, ale do tych o znaczeniu strategicznym (a do takiego grona można zaliczyć jednego z największych w kraju producentów energii) będą owe rekomendacje.

Konkursy na prezesów zostały już ogłoszone w Enei i w PGE. 

 Do tego czasu rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie delegowania od 14 lutego 2024 r. członka rady nadzorczej Karoliny Muchy-Kuś do czasowego wykonywania czynności prezesa firma w okresie do dnia powołania nowego prezesa, jednak nie dłuższym niż trzy miesiące.

Jak czytamy w ogłoszeniu opublikowanym na stronie spółki, rada nadzorcza 13 lutego 2024 r. ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu ds. finansów, wiceprezesa zarządu ds. handlu i wiceprezesa zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju. Termin składania zgłoszeń upływa 26 lutego 2024 r., o godz. 9:00. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się od 29 lutego do 4 marca 2024 r.

Pozostało 84% artykułu
Energetyka Zawodowa
Opóźnienia inwestycji gazowych szkodzą OZE
Energetyka Zawodowa
Paweł Olechnowicz: Trzeba sprawdzić, dlaczego wymazano z mapy gospodarczej Lotos
Energetyka Zawodowa
Rząd chce uszczelnić program „Czyste Powietrze". I rynek pomp ciepła
Energetyka Zawodowa
Powstał zespół odpowiedzialny za wydzielanie węgla. Spółki energetyczne zyskują
Energetyka Zawodowa
Będzie nowy prezes Towarowej Giełdy Energii. Znamy nazwisko
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?