W treści podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” z 28 czerwca 2023 r., czytamy o zmianach statutu spółki. Dotychczas Rada mogła składać się minimalnie z 5 lub maksymalnie 6 członków. Teraz skład ten rozszerzono maksymalnie do 7 członków. W ten sposób pojawiła się nowa osoba w Radzie. „Podjęło Uchwałę nr 27 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jana Ziemeckiego. Uchwały nr 26 i 27 wejdą w życie z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 25 z dnia 28 czerwca 2023 i z datą zarejestrowania ww. zmiany Pan Jan Ziemecki będzie Członkiem Rady Nadzorczej” – czytamy w treści raportu spółki po zakończonym Walnym firmy.

W załączonym życiorysie Jana Ziemeckiego czytamy, że od 2004 r. pełnił on funkcje wiceprezesa w Merrill Lynch Bank Suisse w Luksemburgu i Genewie, gdzie był odpowiedzialny przede wszystkim za rozwój firmy na rynku polskim i w rejonie Europie Środkowo-Wschodniej. Był również odpowiedzialny za handel jednostkami CO2 dla spółki z grupy Merrill Lynch Commodities Europe. Po przejęciu Merrill Lynch przez Bank of America, pracował dla Merrill Lynch BOA Wealth Management w Boca Raton, Florida, USA. W przeszłości pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej w takich spółkach jak Ropczyce SA, NFI Foksal SA, IQ Partners SA, oraz Członka Zarządu w PIONEER Polski Dom Maklerski oraz CA-IB TFI SA. Ostatnio prowadził działalność doradczą i inwestycyjną, gdzie łączył zachodni instytucjonalny kapitał z Polskimi Funduszami Private Equity, Private Debt i zakładami produkcyjnymi. Co ważne, tego samego dnia, a więc 28 czerwca 2023 r. co trafił on do EC Będzin, Ziemecki został także członkiem Rady firmy V-PROJECT S.A. Prezesem tej spółki jest Sławomir Wołyniec. Firma ta dostarczała węgiel do EC Będzin, a Sławomir Wołyniec jest wiceprzewodniczącym RN EC Będzin. Jest on także nowym prezesem Grupy Altum (zastąpił Przemysława Bałdygę, które został wiceprezesem). Ta firma jest głównym akcjonariuszem EC Będzin z pakietem akcji 46 proc. Akcje EC Będzin, Grupa Altum zaczęła skupować od końca 2022 r. Skąd firma pozyskała środki na wielomilionowe transakcje? Spółka nie ujawnia źródła finansowania, podkreślając jednak, że są to środki z legalnego źródła. Informacje o źródle firma przedstawi w raportach rocznych publikowanych w rejestrach sądowych.

Czytaj więcej

Zagadkowy rajd na akcjach EC Będzin trwa

W ostatni piątek, 30 czerwca, po tygodniu rekordowych wzrostów (od 22 do 29 czerwca spółka zyskała kolejne 250 proc. na wartości) EC Będzin zaczęła tracić. O ile jeszcze w 29 czerwca wartość spółki wynosiła 112 zł za akcję, to już 30 czerwca spadła o blisko 18 proc. do 92 zł za akcję.

Przypomnijmy, że 21 czerwca wieczorem Elektrociepłownia Będzin podała, że zawarła z Orlen Synthos Green Energy umowę o zachowaniu poufności (NDA) w sprawie rozmów dotyczących możliwej inwestycji polegającej na wdrażaniu małych reaktorów modułowych w technologii BWRX-300 na terenach posiadanych przez spółki zależne. Spółka wskazała, że zawarcie umowy stanowi początek rozmów pomiędzy stronami i docelowa struktura współpracy, forma, jak i warunki realizacji projektu nie są przez strony ustalone. Z kolei w 22 czerwca Orlen Synthos Green Energy podał w oświadczeniu na Twitterze, że nie planuje współpracy z EC Będzin dotyczącej SMR, a umowa o zachowaniu poufności podpisana została na prośbę EC Będzin w celu przedstawienia kryteriów posiadanej lokalizacji. Od początku czerwca akcje spółki wzrosły 872 proc. To przyciągnęło uwagę Komisji Nadzoru Finansowego. Rzecznik prasowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski poinformował, że zachowanie notowań spółki EC Będzin, jak w każdym przypadku, kiedy pojawiają się wątpliwości dotyczące możliwości wykorzystania informacji poufnych lub potencjalnej manipulacji, jest poddawane przez UKNF wnikliwej analizie. Jeszcze w tym miesiącu KNF może zdradzić pierwsze ustalenia wynikające z prowadzonego postępowania wyjaśniającego.