PGE odbudowuje wyniki mimo podatku od zysków

Największa spółka elektroenergetyczna w kraju poprawia rok do roku wynik EBITDA jak i zysk netto w I kw. 2023 r. Działo się tak pomimo podatku od zysków, która spółka uiściła 2,32 mld zł.

Publikacja: 14.05.2023 18:28

PGE odbudowuje wyniki mimo podatku od zysków

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Największy koncern energetyczny opublikował szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2023 r. Powtarzalny Wynik EBITDA w I kwartale 2023 r wyniósł około 3,35 mld zł, czyli o 29 proc. więcej niż w I kwartale 2022 r., a zysk netto około 1,72 mld zł. Rok wcześniej było to 1 mld zł.

Spółka podała, że wysokość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, a więc opłaty od zysków nadmiarowych wyniosła około 2,32 mld zł. Nakłady inwestycyjne miały wartość około 1,53 mld złotych, o 70 proc. więcej niż w I kwartale 2022 r.

„W I kwartale 2023 r., pomimo wyższych kosztów paliw oraz uprawnień do emisji CO2 o ponad 4 miliardy złotych niż w I kwartale ubiegłego roku, konsekwentnie realizujemy działania, które złagodzą wzrost cen energii dla mieszkańców Polski. PGE odpisała 2,3 mld zł., na fundusz finansujący zamrożenie cen energii dla polskich gospodarstw domowych, instytucji oraz przedsiębiorstw. (…). W minionym kwartale wypracowaliśmy 1,7 mld zł., zysku netto i porównywalną kwotę przeznaczyliśmy właśnie na inwestycje w transformację energetyczną Polski” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Dystrybucja dominuje

Zgodnie z szacunkami, najwyższy wynik EBITDA powtarzalnej osiągnięty został w segmencie Dystrybucja – 1,27 mld zł., (wobec 0,80 mld zł., w I kwartale 2022 r.), przy czym wynik ten zawiera niegotówkowy efekt doszacowania kosztów różnicy bilansowej (ok. 570 mln złotych), równocześnie pomniejszający wynik działu obrót. W efekcie EBITDA powtarzalna działu Obrót wyniosła -0,34 mld zł., (strata), w porównaniu do 0,50 mld zł., w analogicznym okresie roku poprzedniego.

EBITDA działu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 0,91 mld złotych wobec 0,44 mld zł., osiągniętych w I kwartale 2022 r. Na wzrost wpływ miały przede wszystkim wyższe przychody z Regulacyjnych Usług Systemowych i Rynku Mocy.

Segment Ciepłownictwo odnotował EBITDA powtarzalną na poziomie 0,92 mld zł., co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do I kwartału 2022 r., gdy wyniosła ona tylko 0,20 mld złotych w efekcie niepokrywania rosnących kosztów CO2 i paliw w taryfach ciepłowniczych.

Powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 0,44 mld zł., wobec 0,50 mld zł., w I kwartale roku ubiegłego, a spadek wynikał z dokonywanych odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 13,8 mld zł., co stanowi spadek w porównaniu do końca 2022 r. o 0,6 mld zł.

Produkcja prądu mniejsza

Produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2023 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,7 TWh i była o 9 proc. niższa od produkcji w I kwartale 2022 r. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 9,5 TWh (niżej o 3 proc. rok do roku). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 3 proc. rok do roku i osiągnął wartość 8,9 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 20,2 PJ, co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r.

Skokowy wzrost kosztów emisji

Średni koszt emisji CO2 w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniósł 406,6 zł/MWh, co stanowi wzrost o 48 proc. w relacji do analogicznego okresu 2022 r. Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w I kwartale 2023 r. (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 771,6 zł/MWh i była wyższa o około 328 zł/MWh w porównaniu do I kwartału 2022 r. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał jest planowana na 23 maja 2023 r.

Największy koncern energetyczny opublikował szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2023 r. Powtarzalny Wynik EBITDA w I kwartale 2023 r wyniósł około 3,35 mld zł, czyli o 29 proc. więcej niż w I kwartale 2022 r., a zysk netto około 1,72 mld zł. Rok wcześniej było to 1 mld zł.

Spółka podała, że wysokość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, a więc opłaty od zysków nadmiarowych wyniosła około 2,32 mld zł. Nakłady inwestycyjne miały wartość około 1,53 mld złotych, o 70 proc. więcej niż w I kwartale 2022 r.

Pozostało 84% artykułu
Energetyka Zawodowa
Nieoczekiwany powrót do Rafako. Nowy-stary prezes ma pomóc znaleźć inwestora
Energetyka Zawodowa
Przepis na zyski Enei na wytwarzaniu energii
Energetyka Zawodowa
PGE notuje słabsze wyniki rok do roku. Znamy przyczynę
Energetyka Zawodowa
Kreml wciska biednym krajom swoje siłownie jądrowe i gaz
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Energetyka Zawodowa
Trwa czyszczenie w Orlenie. Piotr Guział stracił stanowiska w dwóch spółkach
Energetyka Zawodowa
Tauron i Eneę dzielą wyniki, łączą obawy o taryfy