Tauron poinformował, że zarząd we wtorek zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto za rok obrotowy 2022 r. w wysokości 67,1 mln zł poprzez przeznaczenie go w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

Jak czytamy, podjęta decyzja jest zgodna z obowiązującą polityką dywidendową, a przy jej podejmowaniu zarząd Taurona uwzględnił program inwestycyjny  przyjęty w ramach strategii na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r. W programie założono ponoszenie w kolejnych latach znaczących wydatków inwestycyjnych, w szczególności w obszarach dystrybucji i OZE.

Tauron podkreślił w komunikacie, że pozostawione w spółce środki pieniężne będą mogły zostać przeznaczone na realizację inwestycji oraz jednocześnie będą obniżały zapotrzebowanie na dalsze finansowanie, wpływając pozytywnie na poziom wskaźnika zadłużenia.