Tegoroczne wyniki PGE znów pod presją

Po wymagającym 2018 r. zarząd energetycznego koncernu oczekuje w tym roku spadku wyników w większości swoich biznesów.

Publikacja: 13.03.2019 17:27

Tegoroczne wyniki PGE znów pod presją

Foto: Bloomberg

Polska Grupa Energetyczna kończy już swoje inwestycje w nowe bloki węglowe. – Obecnie koncentrujemy się na realizowaniu kluczowych projektów, przede wszystkim budowie bloków zasilanych gazem oraz farm wiatrowym na morzu i lądzie, które przyczyniają się do obniżenia poziomu emisyjności – zapowiada Henryk Baranowski, prezes PGE.

Więcej energii z gazu

Dwa bloki gazowe powstaną w elektrowni Dolna Odra. Wybór generalnego wykonawcy ma ruszyć w II kwartale 2019 r. Bloki powinny wziąć udział w najbliższej aukcji rynku mocy z planowaną dostawą na 2024 r. W planach jest też budowa kolejnej tego typu siłowni w Rybniku. – To będzie blok tej samej klasy co w Dolnej Odrze. Dlatego staramy się, by ogłosić jeden przetarg na w sumie trzy jednostki, co pomogłoby nam osiągnąć efekt synergii. Rozmawiamy w tej sprawie z co najmniej trzema partnerami, by jak najmocniej obniżyć koszty inwestycji – podkreśla Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE.

W grudniu PGE rozpoczęła poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2545 MW. Docelowo grupa zamierza sprzedać po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych, a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. W styczniu 2019 r. na zaproszenie do udziału w projekcie odpowiedziało 13 potencjalnych partnerów z całego świata. Grupa zamierza zamknąć transakcję w III kwartale 2019 r.

PGE inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. W ramach inwestycji o nazwie Klaster do połowy 2020 r. w woj. zachodniopomorskim powstaną trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy 97,17 MW. Obecnie jednak kluczowe inwestycje grupy to te związane ze spalaniem czarnego paliwa. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków na węgiel kamienny w Elektrowni Opole za 11 mld zł o łącznej mocy 1800 MW osiągnęło 96 proc. Pierwszy blok ma ruszyć 15 czerwca, a kolejny 30 września. Trwa także budowa bloku na węgiel brunatny o mocy 490 MW w Elektrowni Turów za około 4 mld zł. W tym przypadku zaawansowanie prac sięgnęło około 84 proc. Według harmonogramu blok powinien zostać przekazany do eksploatacji w I półroczu 2020 r. W 2018 r. PGE na inwestycje wydała 6,9 mld zł.

Niższe oczekiwania

Energetyczny koncern w 2018 r. wypracował 25,9 mld zł przychodów, czyli o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym czasie jego zysk netto spadł jednak o 42 proc., sięgając 1,5 mld zł. EBITDA grupy (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 6,4 mld zł i była o 17 proc. niższa niż w roku 2017.W 2019 r. zarząd PGE oczekuje spadku wyników EBITDA w większości segmentów. W biznesie ciepłowniczym będzie to miało związek m.in. ze wzrostem cen węgla i uprawnień do emisji CO2, których to kosztów nie uda się w pełni przerzucić na ceny ciepła. Spadek dotyczyć ma także biznesu dystrybucji i obrotu energią. – W obrocie spodziewamy się utrzymania trendów rynkowych, a więc spadku marż, a w dystrybucji nie uda się wszystkich kosztów uwzględnić w taryfach dla klientów – wyjaśnia Emil Wojtowicz, wiceprezes PGE.

W przypadku energetyki konwencjonalnej, a więc związanej z produkcją energii z węgla, zarząd PGE spodziewa się w tym roku poprawy wyników. Szacuje, że średnia cena hurtowa energii zmieści się w przedziale 240–244 zł za megawatogodzinę. Spodziewa się jednocześnie wzrostu kosztu węgla dla całego segmentu o około 20 proc., niższej produkcji energii w Elektrowni Bełchatów, a także wzrostu kosztu uprawnień do emisji CO2.

Polska Grupa Energetyczna kończy już swoje inwestycje w nowe bloki węglowe. – Obecnie koncentrujemy się na realizowaniu kluczowych projektów, przede wszystkim budowie bloków zasilanych gazem oraz farm wiatrowym na morzu i lądzie, które przyczyniają się do obniżenia poziomu emisyjności – zapowiada Henryk Baranowski, prezes PGE.

Więcej energii z gazu

Pozostało 91% artykułu
Energetyka Zawodowa
Paweł Olechnowicz: Trzeba sprawdzić, dlaczego wymazano z mapy gospodarczej Lotos
Energetyka Zawodowa
Rząd chce uszczelnić program „Czyste Powietrze". I rynek pomp ciepła
Energetyka Zawodowa
Powstał zespół odpowiedzialny za wydzielanie węgla. Spółki energetyczne zyskują
Energetyka Zawodowa
Będzie nowy prezes Towarowej Giełdy Energii. Znamy nazwisko
Energetyka Zawodowa
Jest zapowiedź wydzielenia węgla i nowa data uruchomienia elektrowni jądrowej