Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK podjęło 26 czerwca 2023 r. Uchwałę dotyczącą rozpoczęcia realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego 600MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnej Elektrowni Adamów.

Uchwała pozwala na m.in. zbycie składników majątkowych ZE PAK, w tym nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Gminie Turek na rzecz PAK CCGT z siedzibą w Koninie. Decyzja ta, to potwierdzenie planów zarządu dotyczącego budowy tej jednostki, która ma kosztować 2,5 mld zł i ma zastąpić likwidowane w zagłębiu konińskim elektrownie na węgiel brunatny. Nowy blok ma zużywać do 570 mln metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

Wybór wykonawcy inwestycji jeszcze przed ZE PAK. Spółka powinna także podjąć decyzję o uruchomieniu inwestycji do końca 2023 r. Trwają również rozmowy z konsorcjum banków co do finansowania projektu. 

Jednostka ma mieć moc około 600 MWe. Turbina gazowa ma być dostosowana do spalania także wodoru, gdzie udział wodoru ma wynieść około 30 proc.

Pod koniec 2021 r. ZE PAK zakontraktował w aukcji rynku mocy (system wsparcia) na 2026 rok łącznie 493 MW obowiązku mocowego dla nowej jednostki.