Spółki chcą zmian w polityce energetycznej naszego kraju

Firmy domagają się zwłaszcza większego niż dotychczas nacisku na rozwój zielonej energetyki oraz sieci przesyłu i dystrybucji.

Publikacja: 13.02.2023 03:00

Spółki chcą zmian w polityce energetycznej naszego kraju

Foto: Bloomberg

Wkrótce rząd zamierza zaktualizować „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” (PEP2040). Dokładna treść proponowanych zmian nie jest jeszcze znana. Niezależnie od tego, część spółek już od jakiegoś czasu ma sprecyzowane postulaty, które w ich ocenie powinny znaleźć odzwierciedlenie w powstającym dokumencie.

Czytaj więcej

Spada wydobycie rekordowo drogiego polskiego węgla

W ocenie Orlenu podstawowym wyzwaniem jest uaktualnienie udziału OZE w miksie energetycznym i uwzględnienie rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych adekwatne do skali nowych źródeł, co pozwoli na realizację celów neutralności klimatycznej. „Kluczową zmianą, której oczekują inwestorzy sektora offshore wind (morska energetyka wiatrowa – red.), jest odpowiednie zaplanowanie wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych. Opracowany przez PSE i uzgodniony z URE w listopadzie 2022 r. Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej do 2032 r. nie zapewnia w tej perspektywie odpowiedniego zabezpieczenia dla inwestorów w zakresie wyprowadzenia mocy dla projektów II fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej” – twierdzi Orlen.

Z kolei w zakresie energetyki wiatrowej na lądzie za ważne koncern uważa znalezienie systemowych rozwiązań umożliwiających maksymalne wykorzystanie tych źródeł w miksie energetycznym.

„Aktualizacja PEP2040 powinna również uwzględniać zastosowanie nowych modeli wytwarzania energii elektrycznej, które dotychczas nie funkcjonowały na rynku. W przypadku inwestycji offshore wind, taki model mógłby polegać na elastycznym podejściu do warunków przyłączenia w przypadku morskich farm wiatrowych wyposażonych w elektrolizery, a więc takich, które będą jednocześnie produkowały wodór” – uważa Orlen. Postuluje też uwzględnienie w PEP2040 kwestii związanych z budową małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR).

Czytaj więcej

Tauron uwolnił się od kopalń. Teraz czeka na oddanie elektrowni

Rozwój rynku SMR-ów jest też ważny dla KGHM. Spółka jest zaangażowana w przygotowanie projektu polegającego na budowie i eksploatacji tego typu elektrowni w celu zaspokojenia przede wszystkim własnego zapotrzebowania na prąd. Ich ujęcie w PEP2040 pozwoliłoby operatorowi sieci przesyłowej uwzględnić bloki jądrowe małej mocy w kolejnej aktualizacji planu rozwoju systemu przesyłowego, a tym samym ułatwiłoby koncernowi inwestycje w instalacje jądrowe. „Zdaniem KGHM polityka energetyczna Polski powinna przyjąć charakter doktryny energetycznej, która w możliwie dalekiej perspektywie czasowej powinna określać jednolite oraz zasadniczo niezmienne cele krajowej energetyki i polityki klimatycznej” – twierdzi departament komunikacji spółki.

PGE zauważa, że ostatnie trzy lata w energetyce nie były łatwe. Najpierw pandemia, a później kryzys surowcowo-energetyczny wywołany wojną w Ukrainie spowodowały, że niektóre kwestie stały się bardzo pilne. „W związku z czym nie tylko część kwestii polityki energetycznej wymaga odświeżenia, ale jako grupa PGE także robimy przegląd opcji strategicznych. Wśród najważniejszych działów wymagających aktualizacji i doprecyzowania są rozwiązania dla dynamicznego i sprawnego rozwoju źródeł morskich farm wiatrowych, sieci dystrybucyjnej, magazynów energii oraz efektywnych i niskoemisyjnych systemów ciepłowniczych” – informuje biuro prasowe PGE.

Wkrótce rząd zamierza zaktualizować „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” (PEP2040). Dokładna treść proponowanych zmian nie jest jeszcze znana. Niezależnie od tego, część spółek już od jakiegoś czasu ma sprecyzowane postulaty, które w ich ocenie powinny znaleźć odzwierciedlenie w powstającym dokumencie.

W ocenie Orlenu podstawowym wyzwaniem jest uaktualnienie udziału OZE w miksie energetycznym i uwzględnienie rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych adekwatne do skali nowych źródeł, co pozwoli na realizację celów neutralności klimatycznej. „Kluczową zmianą, której oczekują inwestorzy sektora offshore wind (morska energetyka wiatrowa – red.), jest odpowiednie zaplanowanie wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych. Opracowany przez PSE i uzgodniony z URE w listopadzie 2022 r. Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej do 2032 r. nie zapewnia w tej perspektywie odpowiedniego zabezpieczenia dla inwestorów w zakresie wyprowadzenia mocy dla projektów II fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej” – twierdzi Orlen.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Elektroenergetyka
Koniec BRELL. Rosja i Białoruś zostają same z nadmiarem prądu
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Elektroenergetyka
Jest umowa o lądowym połączeniu sieci energetycznych Polski i Litwy
Elektroenergetyka
Resort aktywów i spółki chcą zwiększenia ofert na rynku mocy
Elektroenergetyka
Zapowiedź premiera budzi wątpliwości. Prąd z węgla dla Ukrainy bez opłaty za emisje
Elektroenergetyka
Polski prąd na Ukrainę? Rząd ma plan