Państwo wesprze przemysł kwotą 5 mld zł. Wszytko przez kryzys energetyczny

9 lutego 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie kosztów energii dla przemysłów energochłonnych. Program, mimo że zapowiedziany jeszcze w wrześniu, rusza dopiero kilka miesięcy później. Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreślało, że to efekt trwającego procesu notyfikacji tej pomocy w UE. Ta szacowana jest na 5 mld zł.

Publikacja: 09.02.2023 10:56

Państwo wesprze przemysł kwotą 5 mld zł. Wszytko przez kryzys energetyczny

Foto: Adobe Stock

materiały prasowe

O pomoc mogą wnioskować przedsiębiorstwa z branż, które są szczególnie narażone na wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego. W puli jest 5 mld zł. „Przewidujemy, że ze wsparcia skorzysta ponad 1000 firm, w tym przede wszystkim średnie i duże.” – podkreśla szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda. Pomocy firmom udzieli minister rozwoju i technologii, a operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). „Terminy są bardzo napięte, dlatego podmioty bardzo szybko dostaną informację o wysokości wsparcia. Nabór będzie prowadzony do 22 lutego” – przypomniał prezes funduszu, Paweł Mirowski.

„Dysponujemy kwotą 5 mld złotych wsparcia dla wszystkich podmiotów, co zatwierdziła Komisja Europejska. To nie jedyna pomoc, jaką oferujemy. Inną formą wsparcia jest działająca od tego roku cena maksymalna dla mikro- małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie 785 zł za MWh – podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Resort ten nadzoruje w rządzie dział „energetyka”.

Czytaj więcej

Kryzys energetyczny: Firma zarobiła ponad dwa razy więcej, niż sama była warta

Z kolei jak podkreślił, minister Buda pierwsza wnioski już pojawiają się od północy. „Przyjmowane są pierwsze wnioski, ponad 100 podmiotów przygotowuje się do ich złożenia. Program jest przygotowany tak, by środki przekazać przedsiębiorcom jak najszybciej – mówił Buda dodając, że w fazie przygotować jest kolejny program wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych. Ma się pojawić za kilka miesięcy.

Buda przypominał, że jest także dostępna pomoc dla przemysłu energochłonnego, którą nadzoruje Urząd Regulacji Energetyki. Przypomnijmy, że pod w listopadzie 2022 r., prezes Urzędu Regulacji Energetyki po raz trzeci przyznał rekompensaty dla podmiotów działających w sektorach energochłonnych. Rekompensatę za 2021 r. otrzymają 92 przedsiębiorstwa na łączną kwotę 785,3 mln zł. Suma wszystkich dotychczas przyznanych rekompensat to blisko 2 mld zł.

Czytaj więcej

Prezes Polenergii: Wiatr pozwoli na produkcję wodoru, który zastąpi gaz

Warunki

Do programu będą kwalifikować się przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce, którzy spełniają łącznie dwa warunki. Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3 proc. wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6 proc. wartości produkcji w pierwszej połowie 2022 r. Co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodziła z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

Obowiązywać będą dwa maksymalne limity pomocy uzależnione od sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Limit podstawowy wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 4 mln euro na grupę kapitałową. Do zwiększonego limitu pomocy uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek wskaźnika EBITDA (miara rentowności przedsiębiorstwa) o co najmniej 40 proc. pomiędzy całym rokiem 2021 a 2022, albo pomiędzy drugim półroczem 2021 r. a drugim półroczem 2022 r. Zwiększony limit będzie dotyczył również tych firm, które w obu tych okresach odnotowały ujemny wskaźnik EBITDA. Kwota wsparcia w zwiększonym limicie może wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, do 50 mln euro na grupę kapitałową.

Czytaj więcej

Ile Polskę będzie kosztować trzymanie się energetyki węglowej

Nabór wniosków

W czwartek 9 lutego br. rozpoczął się nabór wniosków. Przedsiębiorcy mają 14 dni (od dnia ogłoszenia naboru) na składanie wniosków. Wnioski będą podpisywane za pomocą podpisu kwalifikowanego. Wnioski o pomoc należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny na stronie NFOŚiGW. Wypłata pomocy nastąpi w ciągu 38 dni od rozpoczęcia naboru. Kwota wsparcia będzie zależeć od wysokości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez przedsiębiorcę od lutego do grudnia 2022 r. „Są to koszty zakupu gazu i energii, wynikające ze wzrostu cen wyższego niż o 50 proc. względem średniej ceny z 2021 r.” – podkreśla Buda.

Miesiące oczekiwań

Program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.” został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

W kwestii zgodności z unijnym prawodawstwem, bazuje on na opublikowanych w październiku br. przez Komisję Europejską zaktualizowanych „Tymczasowych kryzysowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy". – Proces przygotowania programu trwał, ponieważ po przyjęciu ustawy czekaliśmy na ustawę. Dalej konieczna była decyzja Rady Ministrów oraz samo przygotowanie programu – wyjaśniała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Faktycznie decyzja notyfikacyjna, zezwalająca na pomoc pojawiła się 20 grudnia 2022 r. a uchwała Rady Ministrów zezwalająca na uruchomienie środków pojawiła się 3 stycznia br.

O pomoc mogą wnioskować przedsiębiorstwa z branż, które są szczególnie narażone na wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego. W puli jest 5 mld zł. „Przewidujemy, że ze wsparcia skorzysta ponad 1000 firm, w tym przede wszystkim średnie i duże.” – podkreśla szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda. Pomocy firmom udzieli minister rozwoju i technologii, a operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). „Terminy są bardzo napięte, dlatego podmioty bardzo szybko dostaną informację o wysokości wsparcia. Nabór będzie prowadzony do 22 lutego” – przypomniał prezes funduszu, Paweł Mirowski.

Pozostało 89% artykułu
Elektroenergetyka
Awaria siłowni jądrowej w Rosji. Południe kraju bez prądu
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Elektroenergetyka
Koniec BRELL. Rosja i Białoruś zostają same z nadmiarem prądu
Elektroenergetyka
Jest umowa o lądowym połączeniu sieci energetycznych Polski i Litwy
Elektroenergetyka
Resort aktywów i spółki chcą zwiększenia ofert na rynku mocy
Elektroenergetyka
Zapowiedź premiera budzi wątpliwości. Prąd z węgla dla Ukrainy bez opłaty za emisje