Energetyka szacuje straty z mrożenia cen prądu, a to jeszcze nie koniec

Polenergia, Enea, a teraz Energa szacują straty idące w setki miliony złotych, wynikające z regulacji mrożących ceny energii. Na spodziewany gorszy wynik finansowych w 2023 r. dla Enei i Energi przełożą się także ostatnio ogłoszone taryfy Urzędu Regulacji Energetyki. Straty tylko tych trzech spółek są szacowane na 1,5 mld zł. Podobnych komunikatów można spodziewać się także w przypadku Taurona i PGE.

Publikacja: 19.12.2022 22:30

Energetyka szacuje straty z mrożenia cen prądu, a to jeszcze nie koniec

Foto: Adobe Stock

Jak czytamy w komunikacie, zarząd spółki Energa otrzymał w poniedziałek informację od spółki zależnej Energa Obrót o wstępnych skutkach finansowych Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., a także zatwierdzonej 17 grudnia 2022 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla grupy taryfowej G (gospodarstwa domowe) na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w oparciu o którą będą naliczane rekompensaty wynikające ze wspominanych ustaw.

Czytaj więcej

Ustawa mrożąca ceny prądu przyjęta. "Kłopoty dopiero się zaczną"

"Spółka dokonała oceny wpływu Nadzwyczajnych Regulacji Rynku Energii oraz wysokości zatwierdzonej Taryfy na swoją działalność i zidentyfikowała potencjalną stratę z tytułu realizacji umów z odbiorcami z grup taryfowych G (gospodarstwa domowe) w roku 2023, która według stanu na dzień 19 grudnia 2022 roku szacowana jest na poziomie ok. 930 mln zł i może skutkować zawiązaniem rezerwy w sprawozdaniu finansowym za rok 2022, co przełoży się bezpośrednio na obniżenie o tę kwotę skonsolidowanego wyniku EBITDA - zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych Grupy Kapitałowej Emitenta" – czytamy w raporcie giełdowym. Dodano, że z perspektywy roku 2022 powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy.

"Prezentowane skutki finansowe będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczna wielkość utworzonej rezerwy zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2022 rok" - napisała w komunikacie spółka.

Energa poszła w ślady poznańskiej Enei, która jeszcze w dniu ogłoszenia nowych taryf przekazała, że w dziale obrotu może ponieść nawet 400 mln zł straty z tytułu realizacji umów z odbiorcami z grup taryfowych G w roku 2023 - po zatwierdzeniu nowej taryfy przez Urząd Regulacji Energetyki. Spółka zapowiedziała, że zamierza w najbliższym czasie złożyć do prezesa URE wniosek o zmianę wysokości taryfy. W ubiegłym tygodniu o spodziewanym, gorszym wyniku EBITDA poinformowała Polenergia. W efekcie regulacji mrożących ceny energii, spółka szacuje wpływ netto nowych regulacji na skonsolidowany wynik EBITDA „w scenariuszu najbardziej prawdopodobnym” na kwotę około minus 180 mln zł.

Czytaj więcej

Przez mrożenie cen energii niektóre firmy mogą upaść. Zastąpią je państwowe

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. zakłada, że w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia: 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Jak czytamy w komunikacie, zarząd spółki Energa otrzymał w poniedziałek informację od spółki zależnej Energa Obrót o wstępnych skutkach finansowych Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., a także zatwierdzonej 17 grudnia 2022 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla energii elektrycznej dla grupy taryfowej G (gospodarstwa domowe) na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w oparciu o którą będą naliczane rekompensaty wynikające ze wspominanych ustaw.

Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni
Elektroenergetyka
Straty Ukrainy po największym rosyjskim ataku na obiekty energetyczne
Elektroenergetyka
Enea po Orlenie. Kolejny kontrakt-widmo, tym razem na biomasę