Prezydent Xi Jinping powiedział, że ambitne cele Chin w zakresie niskoemisyjności nie powinny odbywać się kosztem bezpieczeństwa energetycznego i dostaw żywności ani „normalnego życia” zwykłych ludzi, sygnalizując w ten sposób  ostrożne podejście do zmian klimatycznych w miarę spowolnienia gospodarczego. – Redukcja emisji nie polega na zmniejszeniu produktywności i nie chodzi o to, aby w ogóle nie emitować - powiedział Xi cytowany państwową agencję informacyjną Xinhua. -Musimy trzymać się  planowania i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo przemysłowe, łańcuch dostaw i bezpieczeństwo żywnościowe przy jednoczesnej redukcji emisji C02 – powiedział.

Dostawy energii wciąż stanowią poważny problem po fali niedoborów, które dotknęły przemysł w zeszłym roku. Xi powiedział również, że „stopniowe wycofywanie tradycyjnej energii musi opierać się na bezpiecznym i niezawodnym zastępowaniu przez nowe źródła energii”.

Chiny zobowiązały się przyspieszyć przejście na odnawialne źródła energii, ale zaczną ograniczać zużycie węgla – głównego źródła emisji CO2 – dopiero po 2025 r.