Notowania na Towarowej Giełdzie Energii kolejny raz w tym roku wskazały rekordowo wysokie ceny energii w kontrakcie TGEBase. 1 MWh kosztowała z dostawą na jutro już blisko 750 zł. Rok temu o tej samej porze roku, cena była trzy razy niższa od obecnej. To przede wszystkim efekt rekordowych cen uprawnień do emisji CO2, które w poniedziałek 22 listopada osiągnęły poziom 70 euro za tonę.

Pod koniec października odbyło się webinarium organizowane przez firmę Vertis pt. „EU ETS for shipping: getting ready to ride the wave”. Podczas tego spotkania firma Vertis przedstawiła swoje najnowsze projekcje cenowe dla uprawnień EUA w okresie do 2030 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w swoim co miesięcznym raporcie przytacza możliwe scenariusze wzrostu cen ujęte w tej prezentacji. W scenariuszu pro-wzrostowym ceny uprawnień mogą wzrosnąć w następnym roku aż do ok. 110 euro (z ok. 70 euro obecnie). Natomiast na koniec obecnego okresu EU ETS, ceny mogą być jeszcze wyższe i osiągnąć wartości nawet ok. 170 euro. Z kolei w alternatywnym scenariuszu projekcje są bardziej ostrożne – w 2022 r. ceny mogą oscylować wokół 70 euro, a w 2030 r. – ok. 115 euro.

Jak wynika z obliczeń KOBiZE tylko w październiku polski budżet zarobił na sprzedaży uprawień do emisji CO2 blisko 500 mln zł. Od początku roku w ramach jest tu już 20 mld zł, a do końca roku może to być nawet 23 mld zł.