Przykładowo: w systemie viaTOLL pod koniec 2011 roku 4,3 proc. pojazdów spełniało normę Euro 1 (weszła w życie w 1993 roku), podczas gdy na początku 2016 roku odsetek ten spadł do 1,7 proc. Jednocześnie liczba pojazdów spełniających surową normę Euro 6 z 2014 roku wzrosła w tym samym czasie z 0,1 proc. (samochody spełniające normę można było kupić przed jej obligatoryjnym wprowadzeniem) do 7,1 proc.

Na unowocześnianie floty wpływ miał szereg czynników: amortyzacja pojazdów (najstarsze są wycofywane z użytkowania, bo ich dalsza eksploatacja i serwis są nieopłacalne), wysokie ceny paliw w ostatnich latach, które stanowiły mobilizację do kupna oszczędnych nowoczesnych ciężarówek. Wpływ ma też system viaTOLL, który premiuje jazdę nowoczesnymi pojazdami – stawka za kilometr dla ciężarówki spełniającej normę Euro 6 jest o wiele niższa niż dla starszych samochodów. System daje nam też dokładne dane – możemy sprawdzić jakie pojazdy ciężarowe faktycznie jeżdżą po polskich drogach i jakie normy spełniają. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców zawiera zdecydowanie zbyt wiele błędów, żeby prezentować rzetelne dane w tym zakresie, możemy jednak zakładać, że sytuacja ekologiczna pojazdów ulega znaczącej poprawie, co powinno cieszyć nas wszystkich.

– Jan Witajewski-Baltvilks, Instytut Badań Strukturalnych