– Istotnym elementem nowego reżimu ochrony klimatu jest finansowanie działań na rzecz adaptacji i redukcji emisji. Polska, pomimo że nie jest zobowiązana do świadczenia pomocy, poczuwa się do odpowiedzialności i do 2020 r. jest gotowa wyasygnować kwotę 8 mln dolarów, aby wesprzeć m.in. zielony fundusz klimatyczny w jego działaniach na rzecz adaptacji do zmian klimatu i redukcji emisji – oświadczyła Szydło w poniedziałek w Paryżu.

Jednocześnie apelowała do wszystkich państw o włączenie się do grupy donatorów pomocy klimatycznej.

– Wierzę głęboko, że obecna konferencja doprowadzi nas wszystkich do tego, byśmy mogli podpisać dobre porozumienie, które zagwarantuje bezpieczeństwo nam wszystkim i przyszłym pokoleniom – dodała Szydło.