Obroty energią elektryczną na rynku terminowym na Towarowej Giełdzie Energii wzrosły w lutym br. o 54,6 proc. względem lutego ub.r. oraz o 22,5 proc. względem miesiąca poprzedniego, do poziomu blisko 7 TWh.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2024 r. 10 972 167 MWh, co oznacza wzrost o 17,3 proc. w stosunku do lutego 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku dnia następnego ukształtowała się w lutym br. na poziomie 342,27 zł/MWh i jest to spadek o 81,14 zł/MWh w porównaniu do stycznia br. Na rynku długoterminowym, średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą w roku 2025 wyniosła w lutym 2024 r. 436,41 zł/MWh, co stanowi spadek o 36,75 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu. Jest to już niewiele niższa cena od tej, którą płacimy w naszych rachunkach w efekcie jej mrożenia.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lutym 2024 r. transakcje o wolumenie 10 468 776 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 16,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku dnia następnego i bieżącego ukształtowała się na poziomie 133,35 zł/MWh i jest o 27,45 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei w przypadku kontraktów terminowych średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 wyniosła w lutym br. 154,40 zł/MWh, czyli o 19,00 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu br. To cena poniżej tej, która jest obecnie mrożona a więc 200,17 zł za MWh.

Prawa majątkowe i gwarancje pochodzenia

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w lutym br. na poziomie 1 403 973 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 15,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 46,42 zł/MWh i jest to spadek o 19,22 zł/MWh względem stycznia 2024 r. Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w lutym br. o 36,0 proc. rok do roku do poziomu 8 253 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 140,23 zł/toe, co oznacza wzrost względem stycznia br. o 25,23 zł/toe.

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w lutym 2024 r. 4 446 828 MWh, co oznacza wzrost o 77,8 proc. rok do roku. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 9,80 zł/MWh i stanowi to spadek o 5,11 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.