Przygotowywana przez nas platforma jest wyrazem odpowiedzialności za transparentność rynku energii w Polsce. – Naszym celem jest, aby po zniesieniu tzw. obligo giełdowego, obrót energią był sprawny i przejrzysty dla wszystkich uczestników rynku, a cena kształtowała się w sposób konkurencyjny – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Platforma będzie – co do zasady – łączyć producentów i sprzedawców energii elektrycznej poprzez upublicznianie wszystkich ofert sprzedaży energii jakie będą na niej dostępne. Oferty będą umieszczone w sposób zanonimizowany, więc nabywca dopiero po wyrażeniu chęci zakupu pozna oferującego energię producenta. Następnie, obie strony będą finalizowały transakcję w oparciu o umowę bilateralną na warunkach uzgodnionych między sobą.

Żeby korzystać z platformy uczestnik rynku będzie musiał podpisać umowę z PGE Domem Maklerskim oraz umowy bilateralne z pozostałymi uczestnikami rynku, z którymi chce prowadzić handel energią. Nie ma obowiązku podpisania umowy ze wszystkimi uczestnikami, ale transakcje będzie można zawierać tylko z podmiotami, z którymi kupujący ma podpisaną umowę. Niezależnie od liczby podpisanych umów bilateralnych użytkownicy platformy będą widzieć wszystkie wystawione na niej oferty. – Przygotowana przez PGE platforma handlu energią jest rozwinięciem funkcjonującej już platformy wspomagającej handel obowiązków mocowych – podkreśla w komunikacie PGE.

Czytaj więcej

Kontrowersyjna konsolidacja energetyki. Rząd zaprzecza. Inni: prace zaawansowane