Zysk netto w I kwartale 2022 r. wyniósł 1 mld zł wobec 0,8 mld zł w I kwartale 2021 r. Koncern chwali się jednak szczególnie danymi w sektorze dystrybucji i OZE. Ten pierwszy dział wypracował wynik EBITDA na poziomie blisko 800 mln zł (czyli więcej o 21 proc. w skali rok do roku), a energetyka odnawialna na poziomie ok. 500 mln zł. – Działalność tych działów będzie podstawą funkcjonowania Grupy PGE po wydzieleniu aktywów węglowych. Na te obszary będziemy również przeznaczać w kolejnych latach większość nakładów inwestycyjnych. Przykładamy do nich szczególną wagę, ponieważ oprócz oczekiwanej odpowiedniej stopy zwrotu, inwestycje te będą także wspierały transformację energetyczną Grupy PGE i całej branży energetycznej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

Spółka podaje także, że dzięki wysokim wolumenom produkcji energii elektrycznej na węglu brunatnym efekt wzrostu ceny uprawnień CO2 miał ograniczony wpływ na wynik EBITDA działu Energetyki Konwencjonalnej w I kwartale br. Mimo to jednak sektor ten odnotował EBITDA na poziomie 0,4 mld, czyli o 14 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r.

EBITDA działu Energetyki Odnawialnej wyniosła 500 mln zł., co stanowi wynik o 159 proc. wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego. Pozytywnie działały zarówno wyższe ceny energii na rynku dnia następnego, jak również znacznie lepsze warunki wietrzne. Powtarzalny wynik EBITDA działu Obrotu wyniósł 0,6 mld złotych i był o 62 proc. wyższy w skali rok do roku, na co wpłynęło w największy stopniu zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w PGE.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 17,3 TWh i była na zbliżonym poziomie do wolumenu produkcji w I kwartale 2021 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 9,8 TWh (wzrost o 3 proc. rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 9,1 TWh, mniej o ok. 6 proc. rok do roku.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez obszary Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w I kwartale 2022 r., która wyniosła 443,4 zł/MWh i była wyższa o około 195,8 zł/MWh w porównaniu z I kwartałem 2021 r. Cena uzyskana przez dział Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 457,0 zł/MWh a przez Ciepłownictwo 370,2 zł/MWh. Jednocześnie średni koszt CO2 obu działów wyniósł 278,0 zł za tonę, czyli był o około 168,6 zł za tonę wyższy niż w analogicznym okresie 2021 r., przy czym koszt CO2 w dziale Energetyki Konwencjonalnej wyniósł 283,1 zł za tonę a w dziale Ciepłownictwa 251,9 zł za tonę.

Spółka zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGE nadal jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 r., jest planowana na 24 maja 2022 r.

Czytaj więcej

Rekordy na Towarowej Giełdzie Energii