– Chcemy ograniczyć skalę ubóstwa energetycznego, dlatego pracujemy nad projektem ustawy, która ma zapewnić ochronę odbiorców najbardziej wrażliwych. Ważne jest to, byśmy mogli skierować środki publiczne dla tej grupy, która jest najbardziej narażona na podwyżki cen prądu. Projekt ustawy powinien być gotowy w połowie roku – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, w wywiadzie dla Radia Plus.

W praktyce najuboższe gospodarstwa domowe będą mogły skorzystać ze specjalnej taryfy socjalnej, oferowanej przez spółki energetyczne i zatwierdzanej przez Urząd Regulacji Energetyki. W jaki sposób państwo zrekompensuje energetyce te niższe taryfy?

""

Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, materiały prasowe

energia.rp.pl

– Pracujemy nad tym, analizujemy jakie kwoty moglibyśmy na to przeznaczyć. To wymaga systemowych rozwiązań, bo nie chcemy wprowadzać mechanizmów, które będą działać tylko przez kilka miesięcy. Chcemy przede wszystkim istotnie ograniczyć ryzyko ubóstwa energetycznego i promować tych odbiorców, którzy będą dążyli do oszczędności energii – podkreślił Kurtyka.

Szacuje się, że ubóstwem energetycznym dotkniętych jest w Polsce około 6 proc. gospodarstw domowych.