Zadaniem nowego zespołu jest przedstawienie optymalnej i zintegrowanej oferty dla programu polskiej energetyki jądrowej. Południowokoreański koncern planuje przedstawić swoją propozycję w pierwszym kwartale 2022 r. lub wcześniej, jednak o ostatecznym terminie złożenia oferty zadecydują rozmowy z polskim rządem.

Firma planuje zaproponowanie Polsce modelu reaktora APR1400 o znacząco podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, spełniając w ten sposób wymagania IAEA (International Atomic Energy Agency) i WENRA (Western European Nuclear Regulators Association). Jako przykład elektrowni o oferowanej technologii Korea chce przedstawić Polsce projekt realizowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) – elektrowni jądrowej Barakah.

Zespół „Team Korea” pracował już podczas realizacji projektu budowy elektrowni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. KHNP przewodzi konsorcjum „Team Korea”, w którego skład wchodzą takie firmy jak KEPCO Engineering & Construction (E&C), które zajmuje się projektowaniem dla inżynierii architektonicznej i komponentów oraz rozwiązaniami systemowymi do elektrowni jądrowych, Doosan Heavy Industries & Construction (Doosan) - główny dostawca sprzętu, KEPCO Nuclear Fuel (KNF) - dostawca paliwa jądrowego oraz Daewoo Engineering & Construction (Daewoo).

Podobny zespół, wraz z KEPCO E&C, KNF, Doosan oraz Daewoo został powołany na potrzeby projektu nowego bloku jądrowego w czeskiej elektrowni Dukovany.

W przypadku programu polskiej energetyki jądrowej KHNP planuje zaangażować polskie firmy. Wszystkie podmioty wchodzące w skład zespołu „Team Korea” będą ściśle współpracować i dzielić się swoim doświadczeniem z polskimi wykonawcami w celu zmaksymalizowania ich zaangażowania w projekt. Dotychczas południowokoreańska spółka zidentyfikowała ponad 70 polskich podmiotów z branży inżynieryjnej, produkcji maszyn, budowlanej oraz energetycznej jako potencjalnych partnerów do uruchomienia budowy elektrowni jądrowej.