Dziesięć krajów Unii poparło włączenie energetyki jądrowej do listy gałęzi przemysłu opracowanej przez Komisję Europejską, które przyczyniają się do ograniczania szkód w środowisku naturalnym naszej planety.

Informuje o tym artykuł opublikowany w gazecie Figaro, pod którym widnieją podpisy premierów, ministrów energetyki i gospodarki Francji, Czech, Finlandii, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, Rumunii, Bułgarii, Węgier i Polski.

„Bardzo ważne jest… aby wszystkie technologie produkcji energii o niskiej emisji dwutlenku węgla były traktowane jednakowo. Dlatego konieczne jest włączenie do końca tego roku energetyki jądrowej do tej europejskiej klasyfikacji” – czytamy w artykule. W publikacji podkreślono również, że energia jądrowa jest bezpiecznym zasobem energetycznym. Nie ma też naukowych dowodów na to, że przyczynia się do globalnego ocieplenia bardziej niż inne rodzaje energii zaklasyfikowane jako nieszkodliwe.

Autorzy nazywają energetykę jądrową przystępnym i stabilnym źródłem energii, które w przeciwieństwie do gazu chroni europejskich konsumentów przed skokami cen, a jednocześnie znacząco zmniejsza zależność państw europejskich od importu energii elektrycznej.

Szefowie dziesięciu państw przypominają, że to energia jądrowa zapewnia obecnie prawie połowę bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej w Europie. Wcześniej rządy krajów UE uzgodniły, że do 2050 roku region powinien stać się neutralny dla klimatu, czyli wielkość emisji gazów cieplarnianych do atmosfery powinna wynosić zero. Neutralność klimatyczna może zostać osiągnięta poprzez redukcję emisji i wykorzystanie technologii wychwytywania i przechowywania szkodliwych gazów.