Badanie ma być przeprowadzone od 14 do 30 listopada 2016 r. według zaproponowanego przez resort kwestionariusza. Znajduje się w nim m.in. pytanie o lokalizację elektrowni, w którym wymieniane są trzy potencjalne lokalizacje: Żarnowiec, Choczewo i Gąski. Z tej ostatniej lokalizacji spółka PGE EJ 1, odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji budowy elektrowni jądrowej w Polsce, już jednak zrezygnowała.

Jednocześnie resort ogłosił postępowanie którego przedmiotem jest wydruk broszury i ulotek nt. energetyki jądrowej oraz produkcja i wydruk ulotki z imitacją pelletu uranowego.

Termin składania ofert w obu postępowaniach upływa z dnia 13 września.