Jak podkreślono umowa ta, jest pierwszą współpracą handlową i inwestycyjną NuScale z firmą z Japonii. Jest to dowód na rosnące japońskie i globalne zainteresowanie przełomową technologią małego reaktora modułowego NuScale.

JGC Holdings to grupa z siedzibą w Jokohamie, w skład której wchodzą wiodący na świecie wykonawcy kontraktów EPC. Holding od blisko 50 lat jest zaangażowany w krajowe i zagraniczne projekty EPC.

""

energia.rp.pl

„W perspektywie średnio- i długoterminowej JGC będzie współpracować z Fluor w celu zabezpieczenia i realizacji projektów SMR EPC na całym świecie i zamierza szukać możliwości integracji SMR z energią odnawialną, a także z produkcją wodoru i odsalaniem wody morskiej” – podało JGC Holdings w komunikacie.

SMR NuScale przeszedł do historii w sierpniu 2020 r. jako pierwszy i jedyny jak dotąd projekt, który uzyskał zgodę amerykańskiej Komisji Regulacji Jądrowych. Spółka ma nadzieję na komercjalizację swojej technologii SMR do końca bieżącej dekady. NuScale i Fluor pracują obecnie dla Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS) w celu realizacji 720-megawatowej elektrowni, która ma zostać zbudowana na terenie Narodowego Laboratorium Idaho Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych.