Pożary dławią wydobycie JSW. Spółka podała dane produkcyjne

Jastrzębska Spółka Węglowa odrabia straty na GPW po wczorajszych spadkach sięgających w środku dnia nawet 10 proc. Spółka odnotowała spadek wydobycia węgla w pierwszym kwartale tego roku. To efekt dwóch pożarów, do jakich doszło w kopalniach JSW.

Publikacja: 12.04.2024 14:46

Pożary dławią wydobycie JSW. Spółka podała dane produkcyjne

Foto: materiały prasowe

O blisko 2,5 proc. rosły na giełdzie akcje JSW w piątkowy poranek. W południe jednak już tylko niecały 1 proc. Wczoraj JSW odnotowała duże spadki na giełdzie, wynikające z opublikowania przez spółkę wyników za pierwszy kwartał 2024 r. Jak wynika z komunikatu, w tym okresie grupa odnotowała niższą produkcję i sprzedaż węgla w porównaniu do IV kw. 2023 r. i I kw. 2024 r., przy jednoczesnym wzroście produkcji i sprzedaży koksu. Spółka podała także dane dotyczące cen węgla energetycznego, który nie jest głównym produktem spółki – ale spadki robią wrażenie.

Dane produkcyjne JSW

Całkowita produkcja węgla w grupie JSW w I kw. 2024 roku wyniosła 3,13 mln ton, co oznacza spadek o około 7,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. i o 7,5 proc. kwartał do kwartału. Jak czytamy w komunikacie, wydobycie węgla koksowego sięgnęło około 2,4 mln ton i było niższe o 10,6 proc. w porównaniu do IV kw. 2023 r. oraz o 9,5 proc. rok do roku. Z kolei produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła około 0,73 mln ton, notując wzrost o 4,2 proc. kwartał do kwartału i o 0,7 proc. rok do roku.

Pożary obniżą wydobycie

Spadki wydobycia to skutek pożaru, do którego doszło w grudniu 2023 r. w KWK Pniówek, ubytek w produkcji węgla w tej kopalni w 2024 r. może zwiększyć się o kolejne 100 tys. ton. Łącznie spółka ocenia zmniejszenie produkcji w KWK Pniówek z tego tytułu na 450 tys. ton.

Co więcej, w kolejnym raporcie JSW poinformowała, że 11 kwietnia 2024 r. zarząd podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w JSW i poinformowaniu kontrahentów spółki o jej wystąpieniu oraz jej konsekwencjach dla zobowiązań objętych działaniem siły wyższej. – Podjęcie przedmiotowej decyzji jest związane z wystąpieniem w dniu 5 kwietnia 2024 r. pożaru endogenicznego w KWK Budryk. W wyniku dokonanych analiz szacowane skutki zdarzenia w 2024 roku ocenia się na 400 tys. ton zmniejszenia poziomu produkcji w KWK Budryk – czytamy w komunikacie spółki.

Obecnie jednak, jak czytamy w komunikacie, nie jest możliwe określenie pełnego wpływu tego zdarzenia na perspektywy JSW i grupy w przyszłości. Oba zdarzenia oznaczałby nawet 0,85 mln t spadku wydobycia w tym roku. W 2023 r. wydobycie wyniosło 13,5 mln t.

Sprzedaż w dół

Sprzedaż węgla ogółem w omawianym okresie wyniosła około 3,06 mln ton, co przekłada się na spadek o 9 proc. w ujęciu kwartalnym i o 13,4 proc. rok do roku. Sprzedaż węgla koksowego osiągnęła poziom około 2,59 mln ton – o 2,1 proc. mniej kwartał do kwartału i o 7,9 proc. mniej rok do roku.

Z kolei produkcja koksu ogółem w I kw. 2024 r. wyniosła 0,83 mln ton, czyli o 5,1 proc. mniej w porównaniu do IV kw. 2023 r., ale o 7,4 proc. więcej niż w I kw. 2023 r. Sprzedaż koksu ogółem w tym samym okresie sięgnęła 0,99 mln ton, co oznacza wzrost o 25 proc. kwartał do kwartału i o 17,3 proc. rok do roku.

Ceny węgla energetycznego

JSW podała również, że średnia notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) za okres październik 2023 r. – luty 2024 r., wpływających na ceny spółki w I kw. 2024 r., wyniosła 330 dol./t i była wyższa o około 12 proc. w stosunku do średniej z okresu lipiec 2023 r. – listopad 2023 r.

Z kolei szacowana średnia cena węgli koksowych, sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w I kw. 2024 r., w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła o ok. 1 proc. Po przeliczeniu na dolary według średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 4 proc.

Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej (PSCMI1) w I kw. 2024 r. wyniosły 495,71 zł/t (dane za styczeń i luty 2024 r.), w stosunku do kwartału poprzedniego spadły o ok. 25 proc. Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w I kw. 2024 r. w stosunku do kwartału ubiegłego spadła zaś o ok. 19 proc. W JSW wielkość wydobycia tego rodzaju węgla wyniosła 2,63 mln t. w 2023 r.

W segmencie koksowym notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w IV kw. 2023 r. wyniosły 350 dol./t i spadły w stosunku do III kw. 2023 r. o ok. 5 proc. Z kolei średnia cena kontraktowa koksu ogółem sprzedanego przez Grupę JSW w I kw. 2024 r. wzrosła o ok. 3 proc. w stosunku do IV kw. 2023 r.

O blisko 2,5 proc. rosły na giełdzie akcje JSW w piątkowy poranek. W południe jednak już tylko niecały 1 proc. Wczoraj JSW odnotowała duże spadki na giełdzie, wynikające z opublikowania przez spółkę wyników za pierwszy kwartał 2024 r. Jak wynika z komunikatu, w tym okresie grupa odnotowała niższą produkcję i sprzedaż węgla w porównaniu do IV kw. 2023 r. i I kw. 2024 r., przy jednoczesnym wzroście produkcji i sprzedaży koksu. Spółka podała także dane dotyczące cen węgla energetycznego, który nie jest głównym produktem spółki – ale spadki robią wrażenie.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Węgiel
Górnicy dostaną dodatkowe wynagrodzenie wynikające z umowy społecznej
Węgiel
JSW z dawno niewidzianą stratą. W wynikach są bardziej niepokojące dane
Węgiel
Zapora na granicy kopalni Turów działa. Jest stanowisko Czech
Węgiel
Kopalnie dotujemy nielegalnie - przyznaje Ministerstwo Przemysłu
Węgiel
Zgoda rządu na wydzielenie węgla z grup energetycznych